DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 50     <-- 50 -->        PDF

™ 254 ™-


Tiem je i ona tvrdnja D-a, da se prihod orace zemlje ima
drugae prosuditi nego kod šumskoga tla, oprovrgnuta.


Napokon mi je još spomenuti to, da bi se u slucajn, kad
bi se bio mjesto dohodarstvenog katastra uveo vriednostni, u
prastarih hrasticib, u kojih je drvna massa od prijašnjih stoljeća
nagomilana, dobilo procjenbom u massi neizmjernih zaliha
materijalaj te bi procjena, ma se ravnala samo po onoj kod
provizorija npotriebljenoj neznatnoj taksi drva za ogriev od
god. 1824.J izkazivala ipak vrlo velike svote, pa ako bi se od


10 ^
toga samo 1 — porezom obteretilo, ipak bi šumski, posjednici


30
plaćali mnogo veći porez, nego što po procjeni dohodka gledom
na vrstnoćii tla i po popriecnom prirastu sjećivne dobe.


Isto tako bio bi samo n slučaju vriedn. katastra valjan
ona-j. prigovor, da ie kod mladjih dobnih razreda popriecni prirast
sjećivne dobe neshodan, jer se u tom slučaju mora ne prihod
drva po stojbinskoj vrstnoći n sječivnoj dobi, već efektivna
vriednost šume ustanoviti, te bi se svaka sastojina morala po
massi, što ju sadržaje, procieniti. Svakomu je šumaru pako
poznato, da kod proracunanja vriednosti šume i vriednost tla
i vriednost drva skupa čine pravit vriednost šume, koja bi se
kod vriedn. katastra morala n obzir uzeti, a ne, kako g. Danhelovsky
misli, da bi kod proracunanja zemljištne i drvne i-ente
valjalo samo zemljištnu rentu obteretiti porezom, a onu od drva.
prostu od poreza pustiti.


Različite yiesti.


Njegovo Veličanstvo doći će na !ov u Hrvatsku. Kako se
glasa^ prispjeti će Njegovo Veličanstvo nas kralj sa prejasuim kraljevićem
Riidolfom jesenas u lov na imanja grofova Choteka i Schönborna u Sriera


Banat,
Šumarsko pitanje opet na hrv. saboru. II sjednici hrvatskog
sabora od 9, srpnja t. g. upravio je narodni poklisar Brandtner na prenzvišenog
gosp. bana interpelaciju, zašto se pitomei kr. šumarskog učilišta
u Križevcih ne primaju u državnu službu financijalnoga ravnateljstva.
Drvena paiaca. Narodne Novine br. 142. t. g. donaSaju sliedećet.
„Rako japanski listovi javljaju, graditi oe u Jedu nove dvorove za mikada,
koji će stajati preko 11 milijuna foi%, a. biti ćo posve iz drveta/´