DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 5     <-- 5 -->        PDF

, . . _ 209 — : ,


dotle nesiguran, dokgod družtvo ne bude većom gotovinom, razpolagati
moglo. Tim prelazimo na izviešće o samoj dra^tvenoj.
imovini, koja se je i ove godine opet znatno povećala. Tako
broji knjižnica sama više stotina svezaka, o kojih će odbor već
do mala poseban izkaz u družtvenom časopisu objelodaniti. Osim
toga dobiva predsjednićtvo stranom na račun knjižnice i redakcije,
a stranom na izmjenu xa list još i slieđeće časopise:
Allgemeine Forst und Jagd-Zeitung, forstliches Centralblatt^
forstliche Blätter, Handelsblatt für Walderzeugnisse, Oesterreichische,
Monatsschrift für Forstwesen, Centralblatt für das
gesammte Forstwesen, Supplemente zur allgemeinen Forst und
Jagd-Zeitung, Tharander Jahrbuch, hrvatsko - slavonski gospo,
darski list, i list arkeologicnoga družtva u Zagrebu.


Da se pako uzmogne za buduće neka temeljna družtvena
glavnica utemeljiti, zaključi upravljajući odbor u svojoj sjednici
od 3. srpnja 1 g. za družtvenu knjižnicu ne nabavljati drugih
djela, već samo časopise trajne vriednosti, — pošto je knjižnica
i onako već po samoj naravi družtva vanjskim članovom samo
uz velike neprilike pristupna, docim bi se s druge strane opet
na taj način mogla po malo prilična svota u druge svrhe prišteđiti.


U družtvenu blagajnu unišlo je ukupno od rujna g. 1880.
do konca srpnja t. g. do 1640 för. 59 novč.; izdano bi pako
polag izkazanih računa do 6. kolovoza t. g. do 1461 fr. 16 nč.,
ostane dakle u gotovom u blagajni 179 for, 43 kr.


Diužtvo brojilo je koncem 1880. god. 3ll članova i 82
predbrojnika, sada pako ima 324 člana i 71 predbrojnika, i to
8 pocastnih i 316 pravih (odnosno podupirajućih) članova.


Tečajem ovoga godišta ugrabi nam nemila smrt tri sudruga,
i to c. kr. umirovljenog ravnatelja všumarstva g. Josipa Kargla
kr. povjerenika šumske procjene Zdravka Bolkartha i kotarskog
šumara g. Sandora Rosu. — Slava im!


Od važnijih na predsjednićtvo družtva stigavših dopisa
valja mi prije svega spomenuti onaj c. kr. glavnog zapovjedničtva,
kao bivše vrhovne krajiške upravne oblasti, kojim nam
nsokoista javi, da ne može niti za ovu godinu drnžt^ni pod-
pore podieliti; zatim odpis bivšeg člana upravljajućega odbora,
izvjestitelja za šumarstvo kod Visoke vlade u Zagrebu gosp.