DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 48     <-- 48 -->        PDF

1,068.750 c´X 1 57;= 14250 c´ uzima, što se repartira na cielu


30


14250


površinu od 150 jutara sa = 95 c´ na jutro 1 na godinu.


Tu probit ne ima onaj šumski posjednik, koji ima u svojoj šumi
više mladoga nego staroga stabalja, kao niti onaj ^ kojemu je
polovica i više od njegovog šumskog tla sjecivnim drvljem pokriveno,
ali je šuma prijašnjimi progalami proriedjena, jer popriecni
prirast služi temeljem za proračunanje samo kod gustih
sastojina sjecivne dobe. Oni šumski posjednici, koji su prevelike
površine svojih šuma izkrčili te po tom imadu sad vij^e mladoga
drvlja nego staroga stabalja, kao i oni, koji su proga-
Ijivanjem svoje šume sklop iste prekinuli i na taj način drvnu
zalihu tako anticipirali, da sad u svojoj šumi ne imaju toliko
drvne masse, koja bi normalnoj zalihi te površine odgovarala,
mogu se tješiti tiem, da su veći dio svoga šumskoga prihoda
unovčili i tako si korist proti šum. zakonu od god. 1852. već
unapred prisvojili, jer zakon izricno propisuje, da se šume smiju
rabiti samo prema svomu dohodku. To je takodjer razlogom,
da su u novije doba posije uveđenja katastra od god. 1860,,
uslied koga su se počela razviti velika trgovačka poduzeća sa
drvi, osobito hrastovinom, te i ciene poskočile, mnogi posjednici
velikih hrastika, u kojih je bila zaliha drva od više stotina
godina nagomilana, u kratko vrieme postali milijunaši,
dakle im nije plaćanje umjerena poreza ništa smetalo.


Prelazim na glavni prigovor g. Danhelovskoga i njegovih
jednomišljenika, koji su kod viećanja 0 memorandumu rekli:
Buduć je 95 e´ popriecni prirast sjecivne dobe, mladji dobni
razredi pako manji popriecni prirast imadu, to ne može najveći
popriecni prirast vriediti za sve dobne razrede, pa stoga, uzamši
na tu okolnost osobit obzir, treba poprimiti od Danhelovskoga
predloženi modus.


Moj odgovor bio je taj, da su popriečnim prirastom u sječivnoj
dobi neke normalno ubokorene šume, koja predstavlja
potrajno šumarenje, razlike medju dobnimi razredi izjednačene,
jer svota svih poprieenih prirasta od jednogodišnje do 160-godišnje
dobe sasma je jednaka svoti popriečnog prirasta u sječivnoj
dobL — Uzprkos tomu primljen je većinom glasova predlog
Danhelovskijev.