DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 46     <-- 46 -->        PDF

~ 260 -


proveđenju reklamacija sudjelovati, savjetuje, neka u prisutnosti
strukovnjaka za pojedine stojbinske razrede odabrana
uzorna zemljišta in facie loci pregledaju i izpitaju, da li je u
istih drvni prirast po jutru prema instrukciji ustanovljen, nadalje
da li je razredjivanje raznih šumskih parcela ovim uzornim
zemljištom odgovarajuće izvedeno. U ovom zadnjem obziru
6esto se griesi kod katastra^ a to zato, buduć se za sgotovljenje
tih radnja ustanovljuju prekluzivni rokovi, uslied čega se
razredjivanje, koje bi već prema mjestnim odnošajem i više
vremena zahtievaloj u brzini i netočno obavlja.


Buduć nadalje sadanji katastralni zakon dopusta, da se
onaj dio dohodka, što se ne daje upotriebiti, odbije od šumskoga
bruttO´dohodka te samo ostatak uzima za cisti dohodak,
morale bi se spomenute komisije takodjer osvjedočiti, da li i
u koliko su procjenbeni organi oba^iirali se na to pri pronadjivanju
čistoga dohodka.


Bude li sve to valjano obavljeno, biti će dovoljnom zaštitom
proti preobterećivanju porezovnika.


Zaprieke, koje stoje na putu uporabi po Karlu Heyeru
pronađjene, a po g. Danhelovskomu oponašane metode proracunanja
pri našem katastru, jesu sliedeee:


1. Uporaba od Danhelovskoga predložene metode kod proracunanja
šumske zemljištne rente mjesto poprieenoga prirasta
sjecivne dobe šumskih sastojina mogla bi se samo tada oprav-^
dati, kad bi imali vrieđnostni kataster ("Werthkataster), đocim
imamo dohodarstveni kataster (Ertragskataster). 0 tom predmetu
izjavio se je jednom pri uvedenju zemljarinskoga provizorija
god. 1851. tadašnji procjenbeni vrh. nadzornik Münd l
prigodom nekoga javnoga predavanja u zagrebačkoj „dvorani",
da su se glede toga prije u mjerodavnih krugovih vodili dogovori,
dok se nisu svi složili u tom^ da je đohod. kataster
najjeftinije mjerilo za oporezivanje, a on da predpostavlja, da
će se ova;] način uvesti i u drugih đržavah, gdje još ne postoji
, što se je u istinu i dogodilo, jer i po cieloj Njemačkoj
uveden je dohod. kataster.
2. Proračunanje kamato-kamata za drvni prirast zabacili
su prvi korifeji šumarske struke kao neshođno, buduć odvisi
prirast šumskih sastojina od upliva vremena; zatim xšto je iz