DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 2#


B: Po postotnom užitku.
Ova metoda uzima, da je normalna zaliha Sume kapital,
čiji normalni dohodak čini godišnje kamate, i da je iz ođnoAaja
obijuh rezultirajuća kamatna stopa mjerilo, po kojem se ima
proračunati dohodak. Računa li se dakle po postotnom užitku,
dobije se sliedeći rezultat:


Kod 150-godišnje obhodnje iznaša godišnja površin-a za
150


sječnju ~— == 1 jutro, a buduć 1 jutro daje 14250 G\ to je


J-uU
1 Fin
1 X 14250 c´ normalni dohodak, a 14250 X = L068.750 c´


2


normalna zaliha ovoga stojbinskoga razreda. Ako se sad nor


malni dohodak razdieli sa normalnom zalihom, dobiyeni ko


ličnik izrazuje u desetičnom slomku postotke, koji se mogu do


biti od normalne zalihe kao godišnji užitak.


Po tom odpada:


N. B. N. Z. P. U.
14250:1,068.750 = 0.0133 = Vj^´^U normalne zalihe kao go-
N. Z- P. Ü.
dišnji užitak sa l,068.750xlV37o=== ^4250 c´, štono podjednako
razdieljeno na cieli stojbinski razred od 150 jutara po jutro
14250
———- = 95 c´ sadržaje, dakle isto onoliko, koliko dobismo ra


150 ^ ´
čunom po popriečnom prirastu sječivne dobe. kako to kataster
traži.


Od načina proraeunanja čistoga šumskoga dohodka, kako
ga je šumarnik Danhelovsky razvio u I. svezku hrv- šum. lista


t. g., tiem manje se je nadati koristi po porezovnike, buduc je isti
i onako yeć predložen bio u formi memoranduma ugarskomu
financijalnomu ministarstvu na uvaženje, a ovo ga je kao neshodan
za kataster i na krivih premisah osnovan odbilo. Po
tom ostaje način Danhelovskijeva proraeunanja čistog šumskog
dohodka samo liepim primjerkom računa, što je priznao i sam
njegov početnik šumarnik i profesor Heyer u svom djelu ob
uporabi šume, veleć, da bi se taj način mogao upotriebiti i
kod katastra, nu vlade da ga dosad nalaze za to neshodnim.
Sve, što se u tom obziru može dobra učiniti za porezovnike,
sastoji u tom, da se kotarskim komisijam, koje imadu pri