DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 248 —
Kod izradb e ogrievnog bukovog goriva plaea se za obaranje,
rezanje, ciepanje i slaganje od prostornog metra -iO ne,
do 50 ne. polag cjepkosti drva; za rezanje gradjevnog drva
plaća se polag debljine gradje 12 n. do 18 n. od metra duljine.


Za sitnu robu gospodarsku plaćalo se radniku od jednog
komada držala (za lopate, sjekire i motike) 1 nć., a za 1 vile
6 nc-, za lopatu malu (običnu) 6V2 ^^-j veliku i duboku po 8 n.
za krušnu lopatu (za peći) 12 nč., za jedne tačke (Sobeibtruben)
po 34 nž./kosišće po 10 nč., za jaram volovski 30 ne.; osim
toga dobivao bi radnik još branu, i to na nedjelja 8 kila kruha,
3 kilg. brašna^ 1 kilo slanine i 0*28 kila soli.


(Nastavak slieđi).


Nekoliko rie5i 0 silhouetti šumarnika Danhelovskoga,


reproduciranoj n I. svezkii „šum. lista´´ g, 1881. obzirom na katastöTj
piše Antun Tomić, Šnmarnilc u miru.


Sravnjivajuće proracunanje šumskoga đobodka kao što po
popriecnom dobodku sječivne dobe, tako i po postotnom užitku,
koje se potonje može — buduć odgovara principu našega katastra
— substituirati uporabi zemljištne i šumske rente, kako
ju je proračunao šumarnik Danbelovsky.


Ä. Po poprieönom prirastu sjecivne dobe.


Podlogom proracunanja uzima se prvi stojbinski- razred,
kako je postavljen u katastralnoj šumsko-procjenbenoj instrukciji;
ovaj razred stojbijiski iznaša n. pr. 150 jutara po I60n".Kod šume, obsižuće 150 jutara, iznosi u 150 godišnjoj ob150
bodnji godišnja površina za sječnju
-—-- —, 1 jutro. Budud je


u ovom stojbinskom razredu popriecni prihod u sjecivnoj dobi
za 1 jutro i godinu 95 c´, to se može od jednoga jutra dobiti
u toj dobi 95x150=14350 c´ drvne masse. ßazdielimo tu drvnu
massu jednako na sve stojbinske razrede od 150 jutara, to od


14250 " "
pada na jutro -j^ = 95 c´, što je u smislu katastra za jutro


cielog stojbinskog razreda predmetom oporezivanja.