DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 246 —


krova i postelje u jeđnostavnib „eskimoskib" koiibab, uz najveću
zimu i nepogodu vremena stanovati, već trebaše mnogo
udobnosti toli u stanovanju koli i živovanju; s razloga nadalje,
što su se dotiöni proizvodi (pokućtvo, stolci itd.) na licu mjesta


t. j . u šumi sasma izradjivali t. j . strugali, složili i politirali, a
onda tek po zločestih planinskih šumskih putevih na prvu željezničku
postaju odpremati morali, napokon budać se tako dogotovljene
robe ne dade mnogo tovariti, a zloćestimi se putevi
mnogo i pokvarilo, to nije naravno mogla ova tvornica sa
Thonet´skim pokućtvom iz Moravske i Slovačke, dovezenim amo,
konkurirati, akoprem Thonet tamo jedan forint za jednu kubičnu
stopu bukovine plaća, dočim, bude ovdje ugovoreno samo 10-nč.
od jedne kubične stope bukovog drva!!
Kao što se m.ora proizvoditelj po glavnom pravilu narodnog
gospodarstva ravnati po trošcu, isto tako mora znati i
sustav kao i način svog proizvađ.]anja prilagoditi mjestnim odnošajem.


Prema rečenom imao bi poduzetnik, naučiv se prije poznavati
naše mjestne okolnosti, dati najprije po Ijudih, ne tražeeih
osim zaslužbe svakdanjeg hljeba drugih udobnosti, ko što
su to naši domaći đrvodjeJci, pojedine čestice ovog pokuotva
na licu mjesta u šu.mi na surovo izraditi i parom u potrebiti
oblik zaokružiti, a zatim bi imao odpremiti ovu surovinu, natovarenu
poput hvatovog ogrievnog drva, u koji oveći grad, i
tamo tekar rafinaciju robe dovršiti.


Ova druga vrst radnika pako, (obično izučeni stolari), koji
obavljaju konačno izradjenje pojedinih česti takovog posoblja,
sastavljenje istog i konačno laštenje, nabaviti će si u gradu
sami zahtjevanu i navadnu udobnost življenja, — a i prevažanje
robe bilo bi manjim gubitkom skopčano, nego li u prvo
spomenutom slučaju.


0 impregniranju bukovine za željezničke pražine
(šlipere) ne može za sada još ni govora biti, dok su nam
hvala bogu još i oni hrastovi, koji nam po izsječenju najboljih
hrastika u mnogih šumah preostaše, za šlipere podpuno sposobni,
akoprem ne ima ni za takvu robu sbog pomanjkanja željezničke
gradje kupaca.