DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 40     <-- 40 -->        PDF

^ 244 —


životna doba pojedinih stabalja, kao što i predvremena boljež-
Ijivost upućuju nas na zaključak, da imamo pred sobom ponajveć
izdanaka panjeva.


Prave šikare odpadaju većinom prigodom urbarskib parnica
(segregacija) od veleposjeda, ter se obično urbarskim obćinam
doznače na ime pašnjačke pripadnosti.


Medj ovimi šikarami imade i više takovih, iz kojih bi
marljive obćine (ako se takve u ravnici ležeće šikare ne budu
možda medju pojedine ovlaštenike podielile, izkrčile i preorale)
mogle u svoje vrieme iiepe šume uzgojiti, i to tina prije, što tu
većinom nalazimo liepog mladog hrastovog podrasta; to bi se
pako najlaglje postiglo racijonalnim postepenim progalenjem,
krčenjem neuporabnoga drveća itd., štedeć pri tom hrastov
podmladak. S toga bi valjalo čim prije latiti se posla, đok ovi
liepi mali hrastići pod sjenom visoke šikare ne propanu.


Pravih nizki h šum a ovdje ne imade, izuzam nekoliko
obćinških grabrika ili grabika, koji se prevršnim šumarenjem
ili sječnjom na glavu uporabljuju.


Tako isto ne ima tnj ni srednjih šuma, akoprem bi za
mnogu urbarsku obćinu — koja je oveću plohu šume dobila,
ta vrst uzgoja od osobite koristi, da i umjestna bila. Nu đok
bndu obćinske šume obćinari sami upravljali, ne dade se dakako
ni uredno srednje šumarenje ni praktično, ni umno provesti,
a nizka šuma ostati će dotle jedina ciel za uredjenje i
sistemiziranje tih obćinških šuma.


Bieđlri su to kod nas slučajevi, da bi više obćina šume u
jednoj skupini (kompleksu) dobile bile kao n. pr. Lukac, Hrnjevac,
Tominovac, Biliševac, već je šumište pojedine obćine
obično premalo za pravilno visoko šumarenje. Osobito bi zato
po našem mnienju bilo probitačno a i prema mjestnim ođnošajem,
te obćinske nizke šume urediti za uporabu kore za strojarstvo
kano guljače, što bi medjutim naravno samo onda s novčanim
probitkom skopčano biti moglo, ako bi sve susjedne obćine
ovu uporabu po svih svojih šumah uvele ili ustrojile, jer se
samo za znatniju kolikoću kore kupci nadju, nu uz to treba za
taj posao i boljih puteva, nego što ih mi ovdje dosada iixiamo.


Prelazeć sada na razmatranje sadanjih šumskih odnošaja
ovih krajeva morat ćemo prij^ svega govoriti o visokih; šumah.