DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 243 -


Sumarni upravlja jedan žumar.


9. Jakši e vlastnik gosp. pl. Tarnoczy. Oyo dobarce sastoji
se iz dva diela, i to: ´´
a) Jakšić zauzimajuć 2.668 jutara sa 717 jutr. šuma i´ /´;
b) Sovski dol sa 3278 jutara, medju kojimi´je^2024: jtitra


šume.


10. Skenđer o vaCj posjed gosp. i^eona Perrina, sa mjesti
Boričevac, Deževci, Jaguplje, Kujnik, Pašikovec, Pavlovci,
Skenderovac, Vilić-selo i Zigerovci; stere se na prostoru od
5.897 jutara, a od toga imade šuma 1988 jutara.
11. Blacko , dobro gosp. Svjetozara pl. Kuševica, obuhvaća
mjesta Blacko, Dervišaga, Orljavica i Viškovci, t. j .
prostor od 2.982 jutra, od kojih šume zauzimaju 1.585 jutara.
12. Granica , vlastnici nasljednici g. I. pl. Jankovića.
ü cjelokupnom površju od 1974 jutra ima 1521 jutro šume.
13. Mitro vi eaj vlast, nasljednici I. pL Kuko vica, sa površjem
od 1320 jutara, i to 28 jutara šume, (ostale su šume u
obsegu obćine Velika).
Spomenuti izkazi, odnoseći se na površinu šuma, uzeti su
po c. kr. stabilnom katastru, pak zato ni nisu za šumara baš
posve točni ili bolje veleć: prevelike su, buđue je tu mnoga
šikara kano šuma uračunana. , . .


Ob ovih šikarah treba nadalje još i tu okolnost spornenuti,
da je u katastralnih operatili ne samo mnogo šikara kao
„nizka šuma^^ zabilježeno, već je i gdjekoja mlada šuma s razloga,
što je tekar jedva 1 m. visoka, zapisana kao nizka šuma,
akoprem bi spadala pod rubriku „visoka šuma^´, što se je jedino
s neznanja katastralnoga mjernika i procjenitelja dogoditi
moglo.


Da je jedan, ako i neznatan dio naših šikara "preostatak
nekadašnjih visokih šuma, to je izvan svake dvojbe, al veći dio
istih postao je ipak usljed zanemarenja i zapuštanja oranica i
pašnjaka.


Same sada još postojeće visoke šume u naših ravnicah
öini se ipak da nisu skroz ostanci nekadanjih prašuma.
Na više miesta ovih šuma nalaze se i znakovi nekadašnjega
oranja; oblik glavnoga korjena, spon korjena sa deblom, kratka