DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 242 —


kojih ođpađa na šume 15.452 jut. Amo spadajuca miesta su:
Baničevac, Bačindol, Bukovica, Cernek, Dreznik, Golobrdac,
Giletince, Operšinac, Opatovac, Pođvrsko, Sagovina, Sinće, Skarbntnik,
Šumetlica.


Šumsku upravu vodi jedan šumar,


4. Brestovac , posjed gosp. J. Beneša; cjelokupna površina
iznaša 24.323 jutra, od ovih zapremaju šume 10.910 jutara.
Ovaj prostor obsiže mjestne obćine: Alagince, Andjić, Bolom
aća, Brdjani, Brestovac, Čečavac, Daranovac, Eminovci, Gušcane,
Golobrdci, Hrnšovac, Ivan dol, Kopri vna, Kunovci^ Lipa,
Mihaljevci, Mladinovac, Novoselo, Nurkovac, Oljasi, Oblagovac,
Perenci, Eašna, Seovci, Snegović, Stitnjak, Svrzigaće, Tnrnić
i Vučjak.


Šumsku upravu vodi jedan šumar.


5. Kaptol , vlastnik gosp. baron Riese-Stallburg; ukupna
površina 14,827 jut., od kojih je 6.379 jutara šume.
U obsegu tog imanja nalaze se mjesta: Alilovci, Bezince,
CešJjakovci, Doljanovci, Golobrdo, Kaptol, Komarovac, Pođgorje,
Eamanovci.


Šumsku upravu vode dva šumara i jedan šumarski pomoćnik.


6. Požega , vlastnik kr. slobodni grad. Ovo vlastelinstvo
posjeduje površinu od 12814 jutra, i to šume 7.622 jutra.
Amo spadajuca mjesta jesu: Držkovci, Emovci, Komušina,
Laže, Požega,
Šeovci, Vidovci i Vrhovci.
Šumsku upravu vodi jedan šumar.


7. V et ovo, vlastnik gosp. Miroslav pl. Kukovic. Ovaj posjed
luči se u dvie skupine i to:
a) Vetov o sa ukupnom površinom (sa urbarskimi zemljami)
od 4371 jutra, i to šuma 2128 jutara, (nu od ovih šuma
odpasti ce jedan dio izvanjskoj obcini Jakšic prigodom segregacije).


h)
Pak a sa mjestom Jurjevci i Dobrogošce, zauzima površinu
od 4.740 jutara, medj kojimi imade 2.844 jutra šume.
Šumsku upravu obavlja jedan šumar.


8. Stražeman , vlastnica gospj. barunica Grrevenkop—
Castenskjöld.
Mjestne obćine: Bankovci, Biskupce, Doljanci^ Kantarovce
i Torau, zauzimaju plohu od 7154 jutra, u kojih je 3587 jutara
šuma.