DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 33     <-- 33 -->        PDF

deiijeni noyog načina smolarenja takodjer i prihod tog nuzgrednog
užitka znatno povećati, a kad se budu ustanovila istraživanja
ob uplivu tla, podnebja i položaja obhodne dobe kao
i dobe gulenja kore na sadržinu tanina naše užitne kore i njihovu
uporabivost u strojbarstvu, moći 6e se prihod hrastovih
kao i vrbovih šuma guljaca znatno povisiti; sjetimo li se još
konačno i onih važnih iztraživanja, odnosećih se na trajnost
drva, osobito pako na dosada bar još slabo poznate uvjete čvrstoće
kao i pruživosti drva, koja su sigurno po tehniku od velikog
zamašaja; to možemo pravom zaključiti tvrdnjom: „da
šumarskim pokušalištom predstoji ne samo važna znanstvena,
iio i znamenita praktična zadaća neprocjenive gospodarske
važnosti."


Šumarstvo požežke podžupani]«


piše Franjo German, kr. zemaljski kulturni viećnik u Kutjevu.


Podžupanija požežka zaprema prostor od 216685 jutara
ili 124694 hektara, od ove pako plohe spada na šume i šikare
samo 112339 jutara (po lÖOOD^) iü 64648 hektara zemlje.


Okružje ove podžupanije graniči sa sliedećimi plemićkim!
dobri: Sa sjevera su imanja: Našice preuzvišenog g. grofa
Lađislava Pejačevica, Fericance gosp. Barbere, Orahovica
gosp. Jos. pl. Pfeiffera i dobro Vucin gosp. pl. Jankovića.


Sa zapada : Pakrac, imanje gosp. Eendlera i bivša pukovnija
gradiška.
Sa juga : bivša vojna Krajina gradiškanska i brodska
pukovnija, a
sa iztoka: Djakovo, biskupsko vlastelinstvo i Podgorač
, dobro gosp. grofa A. Pejačevica.


Ovaj prostor priliči kotlini, sličnoj ovalnomu koritu nekadašnjega
jezera; — dno ove kotline, „požežko polje" zvano,
okružuju sa svih strana gore, koje će, buduć imadu u ovoj podžupaniji
jedine prašuma, naravno više šumara zanimati od
ravnica.


Sklon je nagib ovog polja od sjevera prama jugu, a sjeverne
su gore do 200 metara višje od južnih. Kotlina je sa
3