DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 32     <-- 32 -->        PDF

-- 236


onim odnošajem , pod kojimi će imati dojdiiće knltnre rasti i
uspievatij Öinjenica, koja je medjntim i poljodjelcem već odavna
poznata.


0 rečenom ovisi nadalje ponajviše i uspjeh pokusnih sjetva
sjemenja inostranih vrsti drveća, od kojih izcekujemo prvo: da
nam bolje drvo od domaćih vrsti istog roda davaju, drugo: da
u kraćih obhodnjah veće drvne gromade proizvadjamo i treće:
da se iste lošijom stojbinom zadovoljavaju, da budu shodne za
uzgoj u mješovitih sastojinah, a svojom odpornošću proti vjetrolomom
kao i ostalim nepogodam vremena ili pako možda i
drugim kojim posebnim svojstvom da nadkriljuju domaće nam
rodove.


To bje takođjer uzrokom, da je i dfužtvo njemačkih šumarskih
pokiišališta nakano riešiti pitanje ob uharnosti sjetve
inostranih vrsti drveća na temelju osnovanih pokušajaj za koje
se je radnje primjerice g. 1881. u samoj Pruskoj izdala svota
od 4000 maraka. Kod ovih pokusa pako valjalo bi prije svega
paziti na to, da se od strane centralnog pokušališta samo absolutno
istovrstni materijal razašilje.,


Konačno spomenuti ćemo još to, da znatna količina šumskoga
sjemenja godimice propada, i to sbog lošeg postupanja
kod sjetve, kao i radi manjkavoga, odnosno prejakoga pokrivanja,
po čem dakako i opet posjednici suma prilično štetuju,
uzmemo li još i to u obzir, da se troškovi sjetve u šumarstvu
ne izplaćuju svake godine poput onih u poljodjeljstvene svrhe
izdanih, već da isti sa kamati od kamata do konca dugih vege-^
tativnih doba do znamenitih svota ponarastu, to ćemo pojmiti,
da je posjedniku šuma bezuvjetno koristno čuvati se bar po
mogućnosti takovih gubitaka,


U tom pogledu imati će i opet u, prvom redu šumarska
polvušaliAta posredovati svojimi pokusi o klicavosti sjemenja,
odnosno pokrivanja istoga, kao i kulturnimi pokusi.


JoH valja uzeti one koristi u obzir, koje mogu nastati
shođnijim uredjenjem i poboljšavanjem drvarskoga orudja i načina
obaranja stabala na temelju točnih prispodabljanja i pokušaja
toli po vlastnika šume, koli i po drvare, u koliko bi se
naime prvim broj nadnica drvarom znatno umanjiti mogao, a
da se ipak ne bi morala stoga drvarom i onako tegotno zaslužena
nadnica smanjivati. Isto tako moći će se bez dvojhe uve