DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 235 -


Njim usadjeni uzor borici, u kojib nalazimo do 30 odlika
od Pinus sylvestris, sjemenja raznolike provenience , čine već
danas, dok je starost tih sastojina tek 50. gođin\i obhodnje pro-
manila, baš dragocieni materijal naukovanja. One nam svjedoče
premoć pojedinih odlika n- pr. one riganskoga bora (Pinus sylvestris
lägensis) medju odlikami P. sylvestris u obće, kalabrijskoga
bora (Pinus Laricio calabrica) nad vrsti P. Laricio itd.
dokazujući nara jasno velevažiiost provenience sjemenja po razvoj
nasada i prihod naših kulturnih površina. Sjegurno su Vih
morinovi pokusi, koji se sada državom nastavljaju, povodom,
da Francezi kod sjetve veću važnost polažu na. dobavu stranog
borovog sjemenja od nas. Tako se primjerice i sjemenje od
„Pinus sylvestris rigensis" i zbilja dvostrukom cienom plaća
od običnog borovog sjemenja.


Tom prilikom valja mi spomenuti, da je pitanje mjesta
dobave sjemenja u obće mnogo važnije, nego li se na prvi mah
i pričinja. Jer ne uzimljemo li na tu okolnost obzir, ne smijemo
se ni čuditi neuspjehu raznih pokušaja sjetve, osobito inostranih
vrsti drveća. To je i zima g. 1879./80. dokazala, kadno
su biljke od Abies douglasii, kojim bje sjeme u Kaliforniji skup
Ijano, većim dielom izginulo, đočim su se opet oni usjevi, kojih
sjemenje bijaše iz. British Columbije, preliepo uzčuvale.


Ü Škotskoj opaziše, kako to John. Broth u vrstnom svom
djelu „Feststellung der Anbauwllrdigkeit ausländischer Waldbäume"
spominje, da većina onih borika, koji niknuše iz sjemenja
njemačkog, dakle iz zemlje, koja ima znatno blažje podnebje,
nego je oštro podnebje Škotske, u porastu znatno zaostaje,
te slabije razvija od onih, koji se iz (škotskog) domaćeg
borovog sjemenja uzgojiše. Po Burkhardtu uspievaše na Smrekovnjaku
sjeme smreka sa Harza Ijep.^e od sjemenja, koje je
na samom Smrekovnjaku skupljano bilo.


Poznata je nadalje Činjenica, da je sjemenje onih krajeva,


gdje se po šumah stelari, znatno lošije od sjemenja takovih


krajeva, gdje ta rak-rana šumarstva nije običajna. Odatle pako


sliedi, da kod sjetve nije dovoljno, ako pazimo samo na to. da


sjeme ima zbilja žudjenu postotnu kakvoću klicavosti, već valja


i to uočiti, da se isto samo s podpunoma jediih stabala skuplja,


stabala uzraslih na takovoj stojbini, koja toli obzirom na pod


nebne^ koli i obzirom na mjestne odnošaje podpunoma odgovara