DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 3     <-- 3 -->        PDF

- 207 -prelazim
na dalnje razmatranje o djelovanju upravljajnćega odbora
u minuloj godini.


Kao sto je poznato, uputila Je lanjska glavna skupština
upravljajući odbor, da uznastoji, da se ovogodišnja glavua skiipština
bnd u gorskom kotaru, bud pako u brvatskom Zagorju
obdržavati uzmogne. Prema rečenom odluči se upravljajući odbor
za Zagorje, obrativ se molbom na njegovu prejasnost g.
kneza Windiscbgrätza i g. grofa Ivana Draškovića Trakoščanskoga.
za dozvolu posjeta njihovih tamošnjih suma, što nam
svom pripravnošću obrekoše. Ujedno povjeri upravljajući odbor
gg. nadšumarom Herzlu i Pauzaru, ter gospodi veleposjednikom
Kiepachu i Huđjeku čast mjestnih poslovodja, kojemu
se pozivu rečena gospoda najsrdačnije ođazva-še, — a upravljajući
im odbor ovime stoga i opetovano izraziije na svoj požrtvovnosti
u ime družtva najsrdačniju zahvalu! — Zivilil


Akoprem je užasna lanjska katastrofa zagrebačkog potresa
stranom poreraećenjem družtvenih nam prostorija, stranom opet
i tim, da je težko bilo za ono doba upravljajućemu odboru raditi,
djelovanje družtveno po nešto priečila, to je ipak upravljajući
odbor, a poimence pako gospodin predsjednik, sav svoj trud
bio ulagao, da se svi družtA^a se tičući poslovi pravodobno
obave. Tako budu takodjer i novo izabrani počastni članovi
0 drnžtvenom zaključku svojedobno obavješteni, ter se većim
dieloni već u srdačnih i laskavih đopisih družtvu na izkazanoj
im časti zahvalile, te ujedno obećaše, da će kako do sada, tako
i nadalje rad naš i hrvatsko-šumarsko družtvo po mogućnosti
podupirati, odnosno pratiti. Gospodin professor dr. barun Seckendorf
pako poslao nam je izim toga još na razdieljenje medju
prisutne članove na ovoj glavnoj skupštini dvadeset komada
otisaka poznatog mu djela: „das forstliche Versuchsw^esen"j na
kojem plemenitom daru budi njemu ovime takodjer izražena
najusrdnija hvala.


upravljajući odbor držao je u minulom razdobju ukupno
četiri svojih redovitih sjednica, nu osim toga viećahu predsjednik
i tajnik družtva bezbrojeno puta i prema potrebi, jer
se je upravo samo na taj način moglo potrebno na. dimžtvenu
dobrobit uraditi, činjenica, koju tnj tim više iztaknuti imamo,
jer su sva gospoda članovi upravljajućega nam odbora već i
onako svojimi zvaničnimi poslovi na toliko obterećena, da ih