DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 233 ™sa
2 milijuna maraka, posredni kvar pako prekoračuje možda
i dvostruku svotu.


Po navodih g. sumarnika Schulza u Danckelmanovom časopisu
„Zeitschrift für Forst und Jagdwesen", V. svezak godine
1873. iznaša kvar, nanesen po kukcih, od god. 1845. do
1867./68. u Rusiji i Pruskoj (kvar počinjen bi po Psilura mo~
nacha L. i Tomicus typographus L.) na površju od kojih 7000
geografičnih milja i šumištu od kojih 1600Q milja najmanje 35
milijuna hvati drva, (ili po prilici 139 milijuna četvornih metara,
odnosno novčanu im vriednost.) Od toga odpađa na samu
Rusiju 48 milijuna, na Prusku pako do 7 milijuna hvati izgubljenog
drva.


Na c. kr. šumarskom pokušalištu namješteni nadsumar g.
F/A . Wachtl proračunao je u svojoj najnovijoj radnji ,,IJeber
die Verbreitung des Tannen-Triebv^iklerfrasses in Nieder-Oesterreich",
da je taj kornjaš g. 1877. tamo počinio štetu u gubitku
na prirastu od 263.872 kubičnih metara drva, vriednih najmanje


632.000 for.
a. yr. itd.
Svi su ti brojevi uzeti minimalno, tako da ne ima dvojbe,
da za istinom zaostaju.
Od ne manje je vriednosti nadalje i korist iztraživanja
klicavosti sjemenja, spađajucega takodjer ii djelokrug šumarskih
pokušali šta. Na temelju ovih iztraživanja dokazati će se
upliv pojedinih stabala na klicavost sjemenja, (upliv stojbine
obzirom na tlo i podnebje, zdravkost stabla, odnošaje uzrasta,
starost itd.), nadalje vrst dobave i spra vijanje sjemenja obzirom
na klicanje i klicavu snagu sjemenja, a moći će se tako i vlastnik
šume očuvati od kvara, osobito pako da ga ne prevare trgovci
sa sjemenjem.


Od kolike su koristi tako poduzeta iztraživanja i pokusi,
dokazuje nam medju ostalim i Francezka svojom postajom za
kontrolu klicanja sjemenja u Barres - Vilmorinu. Tuj se podvrgava
sveukupno po francezkoj državnoj šumskoj upravi dobav-
Ijeno sjemenje četinjača stanovitim pokusom, kojimi se ustanovljuje
težina, čistoća, klicavost kao i klicava snaga istomu.
Provadjanje tih pokušaja urodilo je već i dosada dobrim plodom,
imajući neposredno posljedicom, da se je klicavcst dobav-
Ijenog sjemenja od godine do godine umnažala, dok ne postiže
sada već i maksimum klicavosti.