DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 229 ~
prema tomu pospješavati takođjer i popunjivanje u mnogom još
manjkavih iztražnih metoda, nove njima podčinjene postaje
ustrojavati ili bar spoticati ustrojstvo takovih, ter privatnim
osobam kao i družtvom kod ustrojavanja i vodstva takovih
postaja na ruku biti, radnje im kontrolirati, dobivene podatke
skupljati i uporabljivati.


Ovi specijalni zavodi imali bi nadalje, osobito obzirom na
kritički izbor iztražnih metoda kao i sbog oglašivanja, ostati
u nekom savezu sa obćimi središnjimi metereologijskimi zavodi/´


Zaliti moramo, što je ljetos proračunski odbor državnog
sabora u Austriji u svojoj dne 17. veljače 1881- godine držanoj
sjednici ipak zaključio brisati sav po vladi u agrarno-metereologijske
svrhe zatraženi minimalni iznos od 2000 for., i to tim
više moramo žaliti, što si u (po meni izdanom) časopisu ,,Mittheilungen
aus dem forstlichen Versuchswesen Oesterreichs´^ objelodanjeni
progi´am, kao i dosele već postignuti rezultati iztraživanja
obće priznanje strukovnjaka stekoše, te se ne samo u
svoj europejskoj literaturi, već i u istoj Americi priznanjem
spominju.


Od isto tolike narodno-gospodarstvere važnosti biti će bez
dvojbe i ona uz raznolike zemljištne i podnebne odnošaje poduzeti
se imajuća pokušavanja i iztraživanja, odnoseća se na
ustanovljivanje upliva šumskih stojbinskih vrstnoća, na sastojinu
osnivajuce načine (sjetvu, sadnju, naravno pomladjivanje
šuma)j uzgojne napremice, (proriedjivanje, progalenje, klaštrenje)
i na prirast drvlja. Podjeđno s ovimi sastavljati će se najvažnija
pomagala u šumarstvu, naime razne skrižaljke o {)rihodu
(„Ertragstafeln"), pod kojimi razumievamo, kako je poznato,
skrižaljke, što nam prikazuju prirast i porast sastojina.
Takove su pako skrižaljke od osobite gospodarske vriednosti,
pošto nam služe podlogom bonitaciji tla, proračunavanju zalihe
i prirasta, ustanovljivanju najuharnijih vrsti uzgoja i gospodarenja
kao i kultivacije te ustanovljenju najshodnijih gospodarstvenih
obhođnih doba; nadalje služe nam za ustanovljivanje
zemljištnih, sastojinskih kao i šumskih vriednosti, i to biid za
svrhe kupovne, prodajne ili slučajeve izvlastbe šuma za željezničke
kao i cestovne gi´adnje, bud pako za ustanovljivanje sumarsko-
oporezovne glavnice ili odštetne svote, koju n. pr. treba
da poznajemo kod odkupljivanja služnosti itd.