DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 24     <-- 24 -->        PDF

- 228 —
. , 3. Čim se u kojoj zemlji bude osnovalo koje šumarsko pokušalište,
valja u interesu same stvari uputiti po vladi dotične
ravnatelje tih pokušališta, da stupe.u savez sa ravnatelji jur
postojećih takovih pokušališta, da se uzmognu prema tomu
ustanoviti oni iztražni objekti, koji se internacijonalno iztraživati
imadu, kao i zato, da se uzmogne postići sporazumak
obzirom na razne metode samoga iztraživanja.


4. Internacijonalni iztražujući sustav vrieđi medjutim samo
za onakova pitanja šumarskog pokušavanja, kojimi se n, pr.
upliv šuma na podnebje, količinu oborina, stanje vrela itd. opredieliti
imade. Potreba bezodvlacnog rješavanja pitanja takove
vrsti tiem se jace opaža, pošto je samo na temelju amo spađajueih
zasada moći tako zvano „šumarsko cuvarsko pitanje"
(Waldschutz-Frage) konačno riešiti.
5. Ima se sastaviti stalno povjerenstvo, koje će razprav-
Ijati i ustanoviti mjere za pospješivanje šumarskih pokušavanja.
To se povjerenstvo ima sastojati iz ravnatelja svih postojećih
pokušalištnih postaja. Prema potrebi slobodno je istomu, da se
još i kooptacijom pojača.
6. Internacijonalni kongres gospodara i šumara moli c.
kr. austrijsku vladu, da ista svim onim europejskim đržavam,
u kojih možda takova pokušališta još ne obstoje, spomenute
zaključke do znanja staviti blagoizvoli uz poziv sudioničtvovanju.
Isto je tako i internacijonalna konferencija za agrarnu
metereologiju, koja je od 6. do 10, rujna g. 1880. u Beču obdržavana,
ter koja se većom stranom iz predstojnika i činovnika
obćih metereologijskih središnjih zavoda sastojaše, osobito iztaknula
važnost šumarsko-metereologijskih pokusa i iztraživanja.


Nadalje je ista konferencija još i obzii*om na pitanje: „Inwieferne
und wie können die metereologischen Centralanstalten
ohne Schädigung ihrer anderen Zwecke auch die agrarmetereologisehen
Beobachtungen in den Kreis ihrer Thätigkeit aufnehmen?´´
bila sliedeću rezoluciju usvojila: „Konferencija smatra
vele koristnim, da se obzirom na prije spomenute zadatke
agrarne metereologije ustroje bar u većih državah, gdje odgovarajuće
mjere još poprimljene nisu, posebni središnji zavodi
za gospodarsku kao i šumarska metereologiju, koji bi zavodi
imali osobitu pomnju obraćati na zadaće tih iztražnih grana, a