DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 227 ~ :
malenih troškova najveće moguće prihode iz šuma .j)olu6ivati.
Prema tomu pako spada u obseg istraživanja šumarskih poku^šališta:
pronaći upliv 8uma na tlo i podnebje, dokazati viiednost
raznolikih šumsko-uzgojnih kao i nasadnih računa, izvadjati
istraživanja o prirastu i obliku drveća u svrhe sastavljanja
skrižaljka drvne gromade, kao i skrižaljka o prihodu, proučavati
sitne neprijatelje šuniam kao kornjaše i gljivice i označiti
sredstva proti razprostranjenju istih, iztraživati efekt raznih u
šumarstvu jur udomljenih strojeva i orudja, tražiti nova vrela
privrede i uporabe raznolikim šumskim proizvodom,, ili u kratko :
unapredjivati blagostanje posjednika šuma, a po tom i blagostanje
čitave zemlje, zakonodavstvu pako pružati sve onenuždiie
podatke, koje isto treba, da može pravedno oporezati šume i
stvarati shodne, zemlji i obstojnostim odgovarajuće zakoiie.


U istinu se ne daje ni pomisliti tako dugo na pravednost
ustanova šumskoga zakona^ dokle se goder ne bude, i to putem
točnih pokušaja i istraživanja, riešilo pitanje, koji li upliv
imadu šume i njihove raznolike forme na toplotu i vlagu tla
i zraka, količinu oborina neke zemlje, postajanje tuce, lavina i
bujica, podržavanje virova i osjeguranje množtva vode rieka
na obranu proti popiavam, na uzčuvanje proti štetonosnim toplim
kao i hladnim vjetrovom, zdravlje ljudi itd. Samo na temelju
rezultata obsežnih istraživanja na tom polju biti će moguće
ustanoviti i onu kategoriju suma, koja će se morati u
interesu obćem bezuvjetno uzdržati i po osebujnih, svrlii toj
odgovarajućih načelih uzgajati, za razliku od onih „novčauih
šuma´´ (Kapitalforste), kojim je glavna svrha^ da vlastniku neki
prihod davaju, ter koje bi se pi-ema tomu imale naravno i svakoga
šumsko-policajnoga ograničivanja osloboditi. Uvaženjem
tih činjenica poprimio je bio i internacijonalni kongres gospodara
i šumara g. 1873. međju ostaiimi i sliedeće rezolucije:


1. Vladam raznih država valja preporučiti, da nastoje svimi
mogućimi sredstvi oko osnuća šumarskih pokuišalista, ter da
takove podupiru.
2. Koristi se pako samo onda možemo nadati, ako budu
na čelu takovih poduzeća stojeći ravnatelji pokušališta mogli
u kratko doba prirediti sve priposlano im gradivo — primjereno
potreboćam šumarstva u obće.