DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 226 — ^
bavi prama domoyini i rodu, žrtvom nesmiljenoga progonstva,
zlobe i zavisti, žrtvom svog osvjedočenja, ali je bio m.už toli
vriedan i odličan, da će mu uspomena živjeti, doklegod bude
hrvatskiii šumara. Šporer je mrtav, al mu plodovi djelovanja
žive, šumarsko družtvo, šumarsko učilište, samosviest hrvatskog
šumarskog stališa i prošlost hrvatskog sumoznanstva, sve su
to samo plodovi njegovoga neumornoga, napornoga i rodoljubnoga
djelovanja, pa stoga i možemo slobodno reći: da već ne
može biti daleko ni ono doba, kad budu rodoljubni i svjestni
hrvatski šumari latili se izvesti jednu od najplemenitijih dužnosti,
dužnosti zahvalnosti, štovanja i moralne nagrade prvomu
velikanu stališa našeg.


Dostojno da ovjekovječimo spomen pryaka našeg i Nestora,
to neka bude skrb naša, — a zato i napisah ovo nekoliko redaka,
klicući; slava Franji Šporeru, bio on uzorom hrvatskim
šumarom 1 Fran Kestercanek.


Svrha i važnost šumarskih pokiišališta/


po clru. professoru Arthuru barunu Seekendorfu.


Jedno od najnovijih šumarskih djela jest i ono netom
izašlo djelce „das forstliche Versuchswesen, insbesondere dessen
Zweck und wirthschaftliche Bedeutung´^ napisano od pocastnoga
elana našega družtva g, Arthura baruna Seckendorfa, poznatog
prvaka na polju šumoznanstva u našoj monarkiji. Smatrajući
sadržaj rečene knjige po svakoga pravo naobraženoga šumara
od važnosti, kao i stoga što držimo, da već nije daleko doba,
gdje ćemo se i mi hrvatski šumari morati hoćeš nećeš uhvatiti
a kolo šumara inih naroda, koji se šumarsko-znanstvenimi, kao
i praktičnimi iztraživanji bave, priobeiti ćemo u sliedećem u
prevodu po prilici sav sadržaj prvomu odsjeku rečenog djela.
„Svrha šumarsko-znanstvenih iztraživanja jest, da se sustavnim!
opažanji i na temelju valjano pi´omišljanih pitanja osnivajućimi
se pokušaji stvaraju po malo racijonalnomu šumarenju potrebite
podloge. Timi se znanstvenimi iztraživanji imade pako
prije svega ustanoviti važnost šuma u naravi, relativna vrstnoća
raznolikih šumsko-gospodarskih ucina, te po malo pdpnaći
one mjere, kojimi je posjeduiku ^uma moguće uporab;v:^m