DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 206 glavnu
skupštinu, i da obaviesti novoizabrane pocastne članove
gg. dr. Juđeicha, dr. Seckendorfa i Šuleka, zatim professora
G-rossbaura i Presslera i šumarnike Kargla i Kadića, o zaključku
đružtva. Svim tim zaključkom zadovoljio je upravljajući
odbor podpunoma.


Prelazeć na prvi zaključak, naime uređjenje i izdavanje
časopisa „šumarski list", spomenuti nam je sliedeće: Zaključkom
lanjske glavne skupštine povjerena bi mi uz tajničtvo naročito,
i u prvom redu častna zadaća uredničtra „šumarskog
lista/´ Preuzev taj posao bijaše mi glavna skrb, da tizdignem
list taj, koji je do sada prvu dobu obstanka već prevalio bio,
na stepen onaj, koji mu obzirom na važnost po domovinu kao
i stališ naš dolikuje. Da li sam u tom uspio ili ne, — to suditi
naravno nije do mene, već do Vas gospodo i javnoga mnienja,
ja sam si pako, sto se moje osobe tiče, svjestan, da sam
sve svoje sile uložio, da postignem cilj, koga si označih. Uvjeren
sam medjutira, da bi mi bio slab uspjeh, da nisam, imao toli
liepe podpore od strane visoko i veleštovanih suradnika lista
i družtvenili članova, od kojih mi je ipak poimence i prije svega
iztaknuti dičnog gospodina šumarnika i ravnatelja dobara Njegove
preuzvišenosti g. baruna Prandau-a, poznatog nam svima
umnika g. Adolfa .Danlielovskoga, zatim vriedne i poznate pisce
na polju hrvatske nam šumarske literature, gospodu kr. nadzornike
šumarstva Miju Vrbanića i Josipa Ettingera, koja me
gospoda prvi svojimi vrstnimi radnjami obodriše i prijateljski
poduprieše. — Srdačna im budi stoga hvala!


Isto tako si smatram ugodnom dužnošću i svoj ostaloj
gospodi, koja me u radu književnom blagohotno podupirahu,
izreći ovime javno najtopliju zahvalu.


Govoriti još i obširnije o smieru i sadržaju lista, mislim
da ne spada amo, i to tiem manje, što su i onako sve dalnje
amo spadajuće činjenice gospodi članovom našim veći iz samog
lista predobro poznate. Jednu ipak valja još da tuj iztaknem,
a ta jest, da smatram u interessu napredka lista neobh.odno
nuždnim, da se ovomu uređničtvu poveća svota, kako ju uprav
Ijajući odbor i u nacrtu proračuna za sliedeću godinu izkazuje,
opredieli za nagradjivanje suradnikom lista; — nađajuć
se medjutim, da će slavna ta skupština rečeni predlog usvojiti,