DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 18     <-- 18 -->        PDF

:^u´irugova bio je nada sve srdačan te nam je najjasnijim dokazom
velikoga štovanja, koje si je umnik taj i velezaslužni
po])ornik šumarstva našega u tamošnjih rodoljuba umio steći-


Iz Vinkovaca preseli se Šporer g. 185L u Osiek. Uz zvanične
poslove osobito nastojale Šporer o tom, kako bi ^umarski
odsjek gospodarskog družtva u Zagrebu na čim veću djelatnost
pobudio, Bodreć prijatelje i drugove svoje na rad, bio je sam
vazda jedan od najmarljivijih. Hrvatsko-slavonsko gospodarsko
družtvo ođlikova ga stoga predsjedničtvom i upravničtvom šu´
marskog odsjeka, koju je čast Šporer obnašao sve dok se mje,
i to opet ponajviše njegovom ponukom, prvo hrvatsko-slavonsko
šumarsko družtvo ustrojilo. Iste godine 1851. povjeri upravljajući
odbor gospodarskog družtva Sporeru još i tu castnu al i
za onda prilično tegotnu zadaću, da prevede iz njemačkoga na
hrvatski jezik, ter da našim okolnostini i odnošajem primjereno
preudesi knjižicu ^,Leichtfassliche Anleitung zur Holzpflanzu^ng´^,
koje bje prevod kašnje i u godišniku šumarskog družtva tiskan
pod naslovom ,,Kratka nauka, kako valja drvlje saditi."


Najveća mu ipak´bijaše skrb za osnovanje hrvatskog šumarskog
družtva, koje bje, zbilja na prijateljskom sastanku


3. prosinca g. 1851. na nadbiskupskom dobru Prečec utemeljeno.
P}´isutni tamo šumari izabraše šumarnika Dragutina Kosa predsjednikom^
Franju Šporera pako podpređsjednikom družtvaj ter
podjedno povjere rečenoj dvojici zadaću, da u družtvu s tadanjim
povjerenikom šumske procjene Antunom Tomićem izrade
i visokoj vladi podnesu družtvena pravila. — Sporeru međjutim
kao da se nije milila neuredna služba povjerenika šumske
proejene, jer se Jos iste g. 1851. na toj službi zahvali, moleći
za mjesto kameralnog nadšumara u Fužinah, koje mjesto i zbilja
15. kolovoza 1852. godine nastupi. Kod katastra služio je dakle
jedva godinu dana, pa mu je ipak katastralno nadzorničtvo
prigodom odlazka posebnim dekretom izrazilo svoje osobito priznanje
shog osobitih zasluga u službi, koje si je za to doba
steći umio, i kako se tamo veli: „wobei ihm für die im Grundsteuer
- Provisorium ausgezeichnete Dienstleistung in diesem
InspfM´torate der gebührende Dank ausgesprochen und die belobendp
Anmerkung,seiner Leistungen gezollt wird."
Tadanjo ministarstvo za poljodjeljstvo i rudarstvo pako
im^enova Šporera dekretom od 6, studena 1851. godine pred