DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 221 —


Političko prenuće naroda hrvatskog oko g. 1848. i velika
komesanja, koja se u zemlji spremabUj slabo bijahu na ubar
narodno-gospodarskomu djelovanju kod nas j pa zato i Sporerovi
predloži i naprezanje dodjoše to doba u zaborav. Minuse
medjutim i te godine svom svojom velicajnošcu a i strahotami
užasnoga boja, za koje doba medjutim takodjer i Sporera medju
prvimi širitelji narodne sviesti u Krajini nalazimo. Akoprem
nije bio glavom pod oružjem u obranu mile si otacbine, to si
je ipak Spor er znao i kod kuće, ublažujue rane ostavljenih krajišničkih
sirota iza raznih bojeva, a osobito za osvojenja Beča,
znamenitih zasluga po narod steći, tako da je i isti tadanji
predstojnik glavnog zapovjef,lnictva u Zagrebu, gjeneral Dablen,
našao vriednim izraziti Šporeru posebnim dekretom od 13. svibnja
1849. za ovo plemenito i patriotično nastojanje najtopliju
zahvalnost, koji dekret bje i u zagrebačkih (njemačkih) novinah
službeno objelodanjen.


. Čini se, da u to doba padaju najljepši dani yjekova-nja
Šporerova, rieč se njegova poče ipak jednom uvažavati, strukovni
mu rad bude cienjen, a do mala već vidimo, da se sve, što je
vriednijib šumara diljem hrvatskog doma, Šporeru približuje.
U privatnom životu bio je Šporer u Vinkovoih baš vanredno
obljubljena ličnost svoje osobito vesele ćudi kao i duhovitosti
radi; imajuć uz to liep te kriepak glas za pjevanje uz glasbenu
naobrazbu, bio je jedan od najrevnijih promicatelja narodnih
pjesama i divnih davorija one dobe. I tako posta Sporer
rodoljub na glasu, te je i sam ban Jelačić nanj svoju pozornost
svratio bio, i videć u njega sva svojstva plemenita muža i valjanog
strukovnjaka, nije ga već pustio s vida. Kad su se pako
god. 1851. i u Hrvatskoj kao i u inih zemljak naše monarkije
imale katastralne radnje poduzeti, predloži ban Sporera c. kr.
ratnom ministarstvu, kao vrhovnoj krajiškoj oblasti, za povjerenika
šumske procjene. Tako bude Šporer i zbilja vele laskavim
dekretom od 28. siečnja g. 1851. dignut sa dosadanje službe


c. kr. obilazitelja šuma u Vinkovcih, te imenovan provizornim
povjerenikom za katastralnu procjenu šuma u Osieku. Ovom
mu je sgodom takodjer i tadanji vinkovacki pukovnik Molinäry
na ime brodske pukovnije izrazio na dugotrajnom i izvrstnom
službovanju u toj pukovniji zasluženo priznanje posebnim dekretom.
Oproštaj bporera od vriednih Vinkovčana i njegovih
´.2