DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 220 —


još i danas uzorom smatrati može. Sadržaje čuvanje, sječu i
uzgoj šuma te šumsku botaniku. Šporer zove primjerice tuj
lugom svaki đrvećem obrasli prostor, kojega samog sebi prepuštamo,
a šumom svaki onaj lug, koji se po pravilih gospodarskih
kao i politiökik upotriebljava i čuva, docim gajem zove
on^i veći ili manji sklop -suma, kojim pojedini šumar upravlja itd.


U obće je d.jelce ovo veoma popularno i liepo pisano, te
je baš šteta, što se nije moglo izpuniti šporerovo obećanje, da
ee se, ako ovo njegovo djelce žudjenu ciel postigne, trsiti što
skorije i drugi dio tog katekizma objelodaniti.


Da uzmognemo bolje predočiti ćućenje i namjere, kao i
javni položaj Sporerov te dobe, spomenuti ćemo tuj neke rieči
iz samog predgovora ovoj knjižici. „Dočim narodni nas jezik
skoro u svih poslovik, koji se promicanja moralnog i materijalnog
interesa u našoj domovini tiču, prvu rolu igra, zar da
mi šumari sami nazad ostanemo i jednako se jošt pićom švabskog
Mihla kranimo?" — — — — K tomu nadoveza opazku:
,,Cast i poštenje izobraženomu i dobronaravnomu Niemcu, njemu
bo sretni razvitak šumskog gospodarstva zahvaliti imamo; ali
sram neka bude one Niemce, koji su se u našu domovinu uvukli
i kao čankolizi i klevetnici na visoka dostojanstva popeli, od
kuda, na mjesto da nezasluženu sreću svoju u miru uživaju
naše domorodce progone i izagnati teže!" — — — — — —
Dalje opet: „Kao hrvatski sin i dvadeset liet služeći šumski
činovnik usudio sam se evo potaknut istinitim domoljubljem
prvi put u materinskom jeziku mojem na literarno polje stupiti
i knjižicu ovu o šumarstvu pod imenom „šumarski katekizam"
na sviet izdati itd,"


Kad je Sporer bio ovaj svoj šumarski katekizam izdao,
poslao ga je na ocjenu bečkomu ministarstvu rata za onda kano
vrhovnoj krajiško-upravnoj oblasti, uz molbu, da mu isto za
trud blagohotno nagradu od 10 for. zanj doznači. Izvjestiteljstvo
za krajiške šume imao je to doba neki o. kr. nadšumarnik
Giulame Dilon, koji je tu knjižicu predao tada u njega prakticirajućemu
krajiškomu pitomcu Josipu Ettingeru, da ju na njemački
jezik prevede, — što ovaj i učini, ~ nu Sporer ipak ni
te cigle nagrade od 10 for. ne dobi, kao što nisu ni Niemci
nikad već tog „švabskog Mihl-a" zaboravili!