DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 15     <-- 15 -->        PDF

" ^21-9 —


vore za drugo mjesto ostavljam, ovdi pako budi mi prosto iskreno
izpoviediti, da ja, koji sam u dobroj carskoj službi, koji
svoga vladara vierno i podložno služim, a 1 ne mislim ikad
ostaviti službu, niti to činim za silu, niti za volju prljave
koristi, n^go da me pri tom mojem poduzeću neumorno vodi
liepi onaj nagon, koji samo onaj cieniti i uvažavati umije; koji
znade, kako pravi šumar za svoj zanat gori, i kako se Hrvat
razigra snivajući o mogućnosti miioj svojoj domovini koristiti itd.´^


Medjutim budi spomenuto, ne samo da Sporer tim pismom
punim domoljubja i narodnog zanosa nije postignuo žudjeui cilj,
već mu se po tom broj osobnih neprijatelja samo još umnažao,
nu s druge strane opet valja nam reći, da ga takove nepravde
i_ neprilike samo još na veće pregnuće, rad i mar bođriše. Grodinom
1846, stvoren bi uz krvatsko-slavonsko gospodarsko družtvo
u Zagrebu i posebni Šumarski odsjek za ostvaranje kojeg
je vSporer uz nezaboravnog Dragutina Kosa* ponajviše doprineo.
Isti ovaj šumarski odsjek obdržavao je već g. 1847. šumarski
sastanak u Sisku, kojemu je Sporer predsjedao.


Godine 1849. vidimo, gdje Sporer na novo pred hrvatsko
obćinstvo stupa šumarskim djelom pod naslovom ^^Mali šumarski
katekizam ili razgled svega onoga, što šumar, komu je o podpunom
izpunjenju dužnosti svoga zvanja stalo, neobbodno znati
mora." Knjižica ta, obsižuća 45 strana, tiskana bje god. 1849.
u Karlovcu tiskom k. p. tiskarne Ivana Nep. Prettnera. Knjižica
ova bila je namienjena prije svega šumarskoma osoblju
nižjega reda^ dakle lugarom. Sadržaj iste je sliedeći: Uvod,


I. Teoreticno razdieljenje nutarnjeg šumarstva ili naravoslovje,
onda II. Praktično razdieljenje nutarnjeg šumarstva ili nauka
o šumoslovju. U svem nalazimo u tom katekizmu 102 pitanja
sa isto toliko odgovora. Osobito valja iztaknuti nazivoslovje
kao i sustavoslovje ove knjižice, kojih se sadržaj u mnogom
´"´ Drag-utin I^os, rodom Celi, šumiir vele iiaobražcn i štovan, hrvatskom si
zavičaju svom dušom odoo, bio je jedan od prvili pobornika na polju siniiarstva
u Hrvatskoj. God. 1847. ga naln-zinjo ICMO šumarnika ukupnih dobani preuzvišene
gospodje groiinje Elizabete Erdödljeve; bio je prvi predsjednik hrvntskog šumarskog
družtva, dopisujoći Ld.HU c-. k. gospodarskog <)nr/d.va za Kranjsku, godine
1852. postao je ^ycastnim ehroou) ug. rskog šumarskog druztva itd, Medju
ostalim napisao je t znamenito djele^^ ,.das Forstwesen in Croatieii*´ i^od, 1847.,
posvećeno elanovom hrvatskog gospodarskog družtva n Zagreba, zatim, više Eo^~a
u raznih eas