DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 14     <-- 14 -->        PDF

^ 218 ^
Ova pravila, podnesena gospodarskom drnžtvu u Zagrebu,
budu u načelu po odboru istoga družtva usvojena, a Šporer
đopisiijućim članom družtva izabran. Medjutim uzprkos svemu
nastojanju Sporerovu i njegovih jednomišljemka osnova ova
osta tek samo namišljajem, a da se s mjerodavne strane to doba
nije ni mislilo ozbiljno na oživotvorenja te liepe-pomisli. Sporera
ipak ide ta nepobirna i velika zasluga^ da je prvi stavio
bio šumarsko naukovno pitanje na dnevni red javnog ranienja,
a urediv silnu agitaciju u prilog te ideje, nije se pitanje ovo
u nas već zaboraviti moglo, dok nam ipak napokon g. 1861.
ne postane činom.


Uvidivši i spoznavši medjutim mnogobrojni te dvolični tudji
elementi, koji to doba u nas još većinu šumarskih služba obnašahu,
kud Šporer prije svega svojimi težnjami smiera, ter
pobojav se, da bi možda baš za ono doba obeeg prennća naroda
našeg mogle i Sporerove ideje u narodu zahvatiti korien, stadoše
složno liepu i plemenitu namisao feporerovu na sve moguće
načine napadati, ocrnjivajuć i samoga ujega najpodlijim
načinom sebiČnošću i nepoštenjem 1


Bezobraznost tih krvopija jadnoga nam naroda dostiže
već toliku moć, da je napokon g. 1844. Šporer bio prinužden u
vlastitoj domovini javno se braniti proti takovim navalam na
njegovo poštenje. ^Sporer je to učinio objelodanjenjem posebnog
pisma u „mjesečnom listu´´ na strani 155., datiranim od 19. ko^
lovoza g. 1844. U pismu tom, koje nam i prejasno dokazuje
težki i mal ne osamljeni položaj Sporerov još za to doba, tuži
se isti gorko na nepravde, i prigovore raznih klevetnika, moleć
hrvatsko-slavonsko gospodarsko družtvo, da se ne dade po njih
odvratiti od svoje nakane, već da uztraje podupirati njegovo
poduzeće, veleć medju ostalim: — „Okolnost ona, što
nisam mogao statute za ovaj ^avod tako obzirno izraditi, da
bi se tako iz njih na prvi pogled i podpuno mogao dokučiti
duh njegov u svih svojih i najsitnijih razlikostih, zatim ovdi
ondi izjavljena, u ostalom posve neosnovana briga, da će zavod
ovaj, ako uspije, mnoge šumarske službenike, što sad služe,
uvriediti, pače hljeba lišiti, biti će jedina zaprieka, što mome
poduzeću zatire put. Znajući štovati one tolike važnije dogovore,
koje si je vele ugledno hrvatsko-slavonsko gospodarsko
družtvo zadalo za današnju skupštinuj odgovor na ove prigo