DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 1     <-- 1 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST.


Br. 5. U Zagrebu dne 1. rujna 1881. God. V.


Izviešče tajnika o djelovanju upravljajućeg odbora
hrv.-slav. šumarskog družtva tečajem g. (881.


Sliedeće izviešće podnio je upravljajući odbor brv--slav,
šumarskog družtva družtvenim članovom na minuloj šestoj
glavnoj skupštini u hrvatskom Zagorju na dne 10. kolovoza


t. g.: „Slavna skupštino! Eto nas, da Vam, štovani članovi
šumarskog nam družtva, u kratko ocrtamo djelovanje naše u
netom minuloj petoj godini preporoda udružbe hrvatskih sumai-
a. Valja da Vam spomenemo nastojanje i mar naš oko napredka
i razcvata, ali i oko obstanka družtva našega- Akoprem
smo uvjereni, da je i onako svakomu od Vas manje više poznata
javna djelatnost naša, ipak znamo i to, da Vas imade i
takovih, koji želite i potanje obavješteni biti o stanju družtva
ovoga, kojemu ću eto nastojati u glavnih crtah opisati minulo
godišnje razdobje t. j . od posljednjega našega prijateljskoga sastanka
u Vinkovcih do danas.
„Gospodo! Akoprem nam je već i u samih pravilih družtva
označen u glavnome smier, kojim nam raditi valja, to nas
je ipak takodjer i lanjska glavna skupština ovlastila bila, da
poprimimo neke mjere, osobito pako valjalo nam još nastojati
oko oživotvorenja tamo stvorenih zaključaka. Uslied važnosti
ovih u obće se u životu našega družtva baš minulo godište
osobitom djelatnošću odlikuje, o kojoj nek mi bude slobodno
prije svega sliedeće spomenuti. Na lanjskoj glavnoj skupštini
usvojeni su, kako znamo, medju ostalimi takodjer i slieđeći


zaključci:


Da ima poćam od prvog siecnja g. 188L družtveni časopis
u mjesto 4 puta, od sada šest puta na godinu izlaziti, zatim
da upravljajući odbor uznastoji oko priprema za ovogodišnja