DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 190 —


Glavne to5ke P, P„ P,„ itd. mogu se veće točnosti radi
pomoću izračunanih koordinata na papir prenieti; os ordinata
uzme se uzporedno sa astronomičnim meridijanom, a abscisa
osovno na ordinatu.


Rieč prije šumarske skupštine.


Dan skupštine je na pragu. Od svuda se čuje, da će se


važna pitanja razpravljati, a evo ni do danas nijedna se rieč


u našem glasilu ne povede o pitanjih, što se imadu razpravljati.*


Iz privremenog oglasa vidi se kao i obično, da je jedno


prije podne za razpravu istih pitanja odredjeno, to je pako


vrieme toliko, da bi se gotovo moglo utrošiti sa pregledanjem


računa i odborskog rađa preko ciele godine vodjenom.


Pitanja su već odavna poznata i baš toga radi držim, da


će biti veće debate, jer izvjestno je, da će svaki spreman doći,


da ob ovom ili onom pitanju svoje mnienje izrazi.


Po mojem mnienju svrha je skupštine, da se pitanja rieše


t. j . da se do zaključka dodje. Ja se bojim, da ne ćemo do nikakova
zaključka doći. Kao što gore rekoh, pitanja su od velike
važnosti, ona zasiecaju u živalj šumskog gazdovanja.
Šta će biti? — Ne bi želio prorok biti, ali bar dosadanje
izkustvo govori ovo: pročitati će se pitanja, zatim će referenti
svoje mnienje predložiti, još koji od članova koju reći, zaključiti,
onda ajd na „banket", pa sbogom do viđjenja! Ead će se
pak u šumarskom listu na daleko i na široko razvezati, nekoga
riječi još ljepše ugladiti, a ovaj „šumarski list" staviti će se u
počinak, i tiem je stvar svršena.


Istina, da ni posije nije zatvoreno polje debati, al to bar
do danas ne bijaše običaj.


Pitanji za ovu skupštinu predloženimi neće se ništa drugo,
no što je htjeo štovani kolega Cerm´an sa (na prvoj skupštini
podnietim) pitanjem: „Koji su uplivi, što u nas prieče razvitak
domaćeg šumarstva, i kako bi se dali odkloniti." - Ovo tako
važno pitanje ode u zaborav, a sada za V. skupštine evo pojavi
se samo u drugom obliku.


* Vidi „Razmatranja b reorganizaciji uprave i gospodarenja po hrv. obeinskih
šumah" na str. 163 ovoga svezka, koje će se pitanje na skupštini razpravljati.