DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST.


Br. 4. U Zagrebu dne 1. srpnja 1881. God. T.


V. Glavna skupština hrv.-slav. šumarskog družtva.
Prema zaključku upravljajućeg odbora Tirvatsko-slavonskog
šumarskog družtva sakupiti će se na dne 7. kolovoza i sliedećih
dana svjestni lirvatski šumari i članovi družtva u divnom
nam hrvatskom zagorskom kraju, da prisustvuju „Y. glavnoj
skupštini hrvatsko - slavonskog šumarskog družtva", i da
viećaju o napređku družtva, boljku šum. stališa i struke u
Hrvatskoj.


Upravljajući odbor sazivlje ta skupštinu, da pospješi toli
koristno a i nuždno osobno spoznavanje družtvenih članova,
ustmeno saobćivanje nazora i izkustva na polju šumoznanstva,
pa da tiem omogući članovom i drugovom doprinieti svoju i
samomu obogaćenju znanosti i umieća castne nam struke, ter
usavršivanju obave dičnog nam zvanja u Hrvatskoj. Upravljajući
odbor čini to čvrstom nadom, da će mu poziv u srdcih
hrvatskih šumara diljem širokog nam doma srdačni naći odziv.
Velika važnost takovih strukovnjačkih sastanaka svagdje je
priznana, osobito pako koristonosne posljedice njihove po šumarstvo,
koje su svim nam i predobro znane, no da bismo ih
trebali još i pobližje tu izticati. Samotnost šumarskog zvanja
ciele godine sred šume, gore ili planine slabo je obično kadra
pospješiti strukovno i toli nuždno usavršivanje pojedinih nam
članova. Odaljenost od središta znanja i umieća ter stručne
zajednice čini nas vremenom jednostranimi, a ne imajući pravog
nutkala, koje bi nas upućivalo, da pozorno sliedimo danomice
sve to ljepši napredak tek razvijajuće nam se struke, morati
ćemo i nehotice, uztrajemo li u tom konservatizmu, u toj duševnoj
samoći na uštrb zvanja, na štetu službe a i vlastitu
cilj, po malo i ne opazeći toga, nu dosljedno u svakom smieru
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 156


nazadovati. Navav čovječja vazda je više sklona mirovanja i
užiću, nego li napornomu i samo iislied plemenitih nutkala mogućemu
znanstvenomu uztrajnomu radu. Mi se čudimo, nije nam
po volji, dapače mi ćemo se možda n pojedinih slvičajevih iz
mrtvila tog i trznuti, kad stupa u kriepost koji novi šumarstva
se tičući zakon ili naredba, ali ovako osamljeni, bez prijateljske
podpore, bez usredotočenog naprezanja, a možda i neupućeni
posve u narav stvari, slabo ćemo ili nikako uspjeti. — Sasma
drugačije biti će to naravno ondje, gdje je svaki sliednji strukovnjak
ujedno i pozorni stražar, a i neumorni radnik u svojoj
struci; gdje jedan drugomu razjašnjuje, tumači i podkriepljuje
svoja mnienja i svoje nUzore ob onom što postoji, što bi valjalo
da bude, što ne valja, a što bi možda i u obćem interesu
trebalo u obranu uzeti. Nekoliko ura samo, koje mogosmo medju
prijatelji, medju jednomišljenici i strukovnjaci bezbrižno sprovesti,
ocitujuć si medju.sobno želje i tegobe, moći će nas sjegurno
i svakoga sliednjega za dugo opet pomiriti s tegobami
u službi i obitelji, te ćemo se zadovoljni vratiti i veseli, puni
nada i poduzetni u zabitni kraj sa ovakovog sastanka. Zadovoljni,
jer smo u dna duše svoje uvjereni, da smo učinili svoju
dužnost, da smo ma samo koju k usavršenju struke, zvanja i
umieća doprinieli, al ujedno naučili se što od drugih, a nada,
da će se zaključci naši, stvoreni na temelju mnogostranog proučavanja
svijuh nas, bilo pošto, ipak morati na mjerodavnih
mjestih uvažiti, za dugo će nas sjegurno opet uzdržati na stazi


napredka i rada.


Ali samo onda, budemo li sami znali dosljedno i kriepko


braniti svoja načela i težnje svoje, nadati nam se je i uspjehu,


inače nikada; nigdje neće pako hrvatski šumar moći dostojnije


i uspješnije zastupati svoju stvar i struku, no baš na svako


godišnjih družtvenih sastancih, i nikad neće biti bolje prilike


upoznavati domovinu sa strukovnog gledišta, naći si prijatelja


strukovnjaka, no tuj, — slobodno nam je reći: da nigdje —


nikada! Ne bi pako smjelo biti širom domovine šumara, koji


ne bi iz petnih sila nastojati morao, da bar od vremena do


vremena, a po mogućnosti i svake godine, tim družtvenim sa


stankom prisustvuje.


Težnja za spoznanjem i sbliženjem svih šumara u obće,


služećih u Hrvatskoj i Slavoniji, sada je još i tiem veća a i