DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 111 -


Prilozi k poznavanju drvnih zaliha sječivnih hrastika
slavonske podravine i ustanovljivanju mjestnih skrižaljka
0 prihodu šuma jednake ili slične zemljištne
i stojbinske vrstnoće,


piše A. Banhelovsky šumarnik.


Pocam od godine 1860. po slavonskih šumah sve većma
mah preotimljujuća trgovina s drvi, uz ovim krajevom običajni
način dostajanja sastojina po t. z. paušalnih svotah, (po kojem
se dostalcu mogaše svojevoljno izradjivanje i unovčenje doznačenih
mu stabala u stanovitom nekom roku prepustiti), upućivaše
medjii ostalim vlastnika šiima, da predtizme sam izbrajanje,
izmjerivanje, kao i procjenjivanje svojih sastojina. Pri
tom poslu imađjaše dovoljno prilike, da već unapred saznade
ukupnu drvnu zalihu dotičnih svojih šuma, što mu treba znati,
da si uzmogne jasnu slika istih predstaviti, kao i ine možebitne
potrebne podatke i cinbenike ustanoviti, koji bi mu ocjenu
tehničkih svojstva i trgovačke vriednosti tih sastojina pospješavali,
al bi ga uz to naravno te radnje i nehotice imale potaknuti
još i na razne koristne gospodarstvene odluke prispodab-
Ijanja kao i zaključke. Obsežna, svom mogućom pomnjom i
točnosti preduzeta takova iztraživanja omogućuju mi eto sa-
obćiti ovdje drugovom strukovnjakom kao i ostalim interesentom
resultate takovih studija, misleć objelodanjenjem istih pružati
i drugim koju tu za ustanovljivanje baš u gospodarstva
toli potrebnih mjestnih skrižaljka o prihodu (locale Ertragstafeln)
podobnih zemljištnih kao i stojbinskih vrstnoća, a
to tiem prije, što su svi u radnji toj spomenuti oblici sastojina,
izuzam onih pod brojevi 10, 16 i 17 navedenih, samom
naravju i bez ikakvog ljudskog uticanja postali, pa stoga nam
dakle predočuju bez dvojbe posve jasnu i naravnoj sklobovitosti
šuma tih krajeva odgovarajuću cieL U koliko se pako sastojine
pod br. 10., 16 i 17 od spomenutih razlikuju, razjasniti će
se na potrebnih mjestih.


Razjašnjenja skrižaljkam: L o zalihi stabalja, i


II. ozalihidrvnegromade.
Izkazi priležeće skrižaljke 1. predočuju nam faktične iznose
zalihe stabalja (Stammvorrath) , postignute izbrajanjem