DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 6     <-- 6 -->        PDF

^ 110


polagati državni izpit znači rek bi prisiliti povjerenstvo, da kandidata
propusti, a samo se po sebi razumieva, da se u slučaju
opetovnog polaganja izpita mora čitav izpit u cielom svom obsegu
iz nova praviti, i to najmanje tek po izminucu jedne godine.


U koliko se nadalje iz rečene osnove razabire, ne ima
tamo spomena o zamjenicih izpitnib povjerenika, što bi svakako
uvrstiti trebalo; s druge strane opet scienimo, da bi se gdjekoje
točke, koje su u samoj osnovi spomenute, mogle možda
umjetnijfc uvrstiti u posebni naputak za povjerenstvo šumarskog
državnog izpita, koji će se i onako napose morati izdati.


Tiem bismo bili u kratko spomenuli naše primjetbe pogledom
na sadržaj rečene osnove, pak bismo svršavajuć ta razmatranja
samo još jednu ne manju važnu spomenuti željeli. Sa
polaganjem šumarskog državnog izpita i njegovimi ustanovami
bit će bez dvojbe u najtjesnijem savezu (osim obće prednaobrazbe
i strukovnog naukovanja) još i propisana dvo- dotično
trogodišnja šumarska praksa kandidata. Ne ćemo tuj da i opet
spominjemo stare jade i poznate tužaljke u tom. obziru, al ne
možemo propustiti, a da ne iztaknemo prieku potrebu, želi li
se i zbilja valjan uspjeb za buduće polučiti, da se vis. vlada
pobrine, neka se čim prije ustroji dovoljan broj i zbilja poučnih
šumarsko-vježbeničkih miesta, i to bez obzi)´a, bila ona sa plaćom
ili nagradom, ili pako i bez plaće. Spomenusmo to zato,
jer dosadašnje posvemašnje skoro pomanjkanje šumarsko-vježbeničkih
miesta u nas i sbilja se može smatrati najvećom rakranom
na^e šumarsko - državne uprave. Potreba te institucije
možda se i nije dosada toliko osjećala, nu očevidno biva danomice
sve priečom, jer dočim se broj izpražnjenib šumarskih
miesta sve to više umanjuje, raste nasuprot danomice broj kandidata
za šumarstvo.


Ne upuštajući se medjutim tuj jo^´ i u dalnja razglabanja
0 tom predmetu nadamo se, da će o tom toli važnom pitanju
svakako još prije, nego li se oživotvori, još i u kojoj anketi
strukovnjaka temeljito razpravljati.