DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 4     <-- 4 -->        PDF

-^ 108


htjevom vremena i struke primjereno podigne na stupanj akademije,
ili pako ukine, ter na zagrebačkoj univerzi osnuje odgovarajući
odsjek za šumarstvo.


Prema današnjemu predznanju križevackih pitomaca i stečenomu
izkustAm dvojimo u obće, da će isti moći i sada po preustrojstvu
zavoda, budu li se u novoj osnovi označeni zahtjevi
i zbilja od komisije u svoj strogosti stavili, zadovoljiti, akoprem
je isti zavod prema sadanjoj mu naukovnoj osnovi nenarayskim naöinom
nekako ha stupanj akademije stavljen. Daje cieia ta sgrada
slaba, svjedoci nam takodjer zadnjih godina baš obćenito slabi
napredak slušatelja, jer samo vrstniji i većim predznanjem providjeni
mladići mogu na nje stavljenim Uvjetom odgovarati. Sve
bi to pako prestalo, kad bi se samo zreliji i srednje škole jur
svršivši mladići primali na zavod.


Visoka kr. zemaljska vlada mogla bi pako ovim zahtjevom
tiem prije udovoljiti, što će se pocam od sliedeće školske
godine slični zahtjevi protegnuti i na jedino još postojeća srednja
šumarska učilišta u Weisswasseru i Eulenbergu, kako to
bar prigodom Ijetošnjeg šumarskog kongressa i sami ceski i
moravski zastupnici svečano izjaviše. Napokon učinio bi se tiem
ujedno korak dalje, da se već zbilja jednom podigne šumarsko
naše učilište na stupanj akademije, što će jednom morati biti.
Smatrajući tu točku jednom od najpogibeljnijih u rečenoj osnovi,
zabavismo se tuj i ponešto dulje obširnijim razglabanjem naših
nazora, držeći se one; Uz jednake dužnosti — jednaka prava!
Kako su do sada na svih učilištih tako zvani šumarski diplomni
ili konačni izpiti slabo odgovarali svrsi, akoprem ih je mogla
jedino uvidjavnost potrebe stvoriti, to se u novije doba u mjerodavnih
krugovih ozbiljno povela rieč, da se uz lih praktične
državne -šumarske izpite uvedu još i teoreticni državni izpiti,
koji medjutim faktično i u bitnosti ne bi bili ino, nego li je
već namišljeno bilo kod ostvaranja rečenih diplomnih izpita.
Tako je n. pr. ova namjera i u najnovijem ministarskom nacrtu
0 državnih izpitih u cislajtaniji postala činom, u koliko
se je^najme država odlučila od svojih kandidata zahtievati u
buduće t. z. teoreticni državni izpit, koji bi se imao prema dosadanjim
ustanovam diplomnog izpita na c. kr. visokoj školi
za zemljotežtvo pod posebnimi modaliteti polagati, pa tek kandidati,
koji su več taj teoreticni državni izpit položili, moći će