DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 3     <-- 3 -->        PDF

~ 107^ —


abitarijente visoke škole u Beču, akoprem imade i u WeisswasserUj
Eulenbergu i Lavova šumarskih zavoda, ter će taj
postnpak uzprkos svih naprezanja (Seskih šumara valjda i za
buduće ostati. Nu s istih razloga uvelo je bečko ministarstvo
osim običnog državnog izpita još i god. 1875. posebni državni
izpit ža kandidate državnih šumarskih miesta. Vidimo dakle,
da za cislajtaniju postoje faktično dva visja šumarska državna
izpita^ jedan za abituriente srednjih šumarskih učilišta (isti, koji
je i kod nas još u krieposti), i drugi za abituriente šumarskih
akademija i visokih škola, ter kandidate državne šumarske
službe; potonja će ustanova obstojati bez dvojbe dotle, dok
budu postojale u Austriji, pa bilo pod kojom firmom, srednje
šumarske škole.


U nas je do sada postojao običaja da su državni šumarski
vježbenici u Krajini, koji su većinom bili pitomci marijabrunnske
akademije, državni izpit išli u Bec polagati. Pi^ema zaključkom
zadnjeg austrijskog šumarskog kongresa bilo bi to u obće nemoguće,
jer su tamo zaključili, da u cislajtaniji za buduće može
samo austrijanski državljan viši šumarski državni izpit polagati.
Nu ni to nije nova ustanova, jer takova već dugo postoji
za razne njemačke države, a prema tomu morati će dakle, ma
bilo i proti volji, svi naši kandidati šumarstva praviti državni
izpit u Zagrebu, u kolibo si možda erar ne bi pridržao ća i
magjarski državni izpit zahtievati za krajiške državne šumarske
činovnike. To je pako i uzrok, s kojega smo spomenuli, da se
slažemo s tim, da se spomenuti državici izpit zahtieva od svakoga,
koji želi u buduće u Hrvatskoj i Slavoniji šumarskoupravnu
službu obnašati. Isto tako bili bi prema rečenom samo
onda bezuvjetno za jedan viši šumarski di´žavni izpit, kad bi
svi naši šumari bar prilično jednake naobrazbe bili; doklegod
toga postići ne ćemo, dvojimo ob uspješnom razvoju šumarske
struke u nas. Usljed toga scienimo, da bi visoka kr. zemaljska
vlada u velike zadovoljila težnjam čitavog našeg hrvatskog
šumarskog stališa, kad bi kod uvedenja nove osnove za šumarske
državne izpite pošla još i koji korak dalje, pak u buduće
na kr. šumarsko učilište primala samo abiturijente srednjih
škola. To je zahtjev podpunoma opravdan, odgovarajući
podjedno već i tolikokrat izraženoj želji hrvatsko - slavonskog
šumarskog družtvaj da se križevačko šumarsko učilište ili za