DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 106 —


Doeim se u prvoj i drugoj točki samo uvjetno sa predlogom
slažemo, u pogledu točke c. posve odobravamo stanovište
odbora.


Öto se najme toga tiče, da li taj državni izpit svakoga,
koji ga jednom položi, u oboe za svako mjesto šumarske uprave
osposobljuje ili ne, mislimo, da se takovo pitanje može samo
teoreticno riešiti, doeim je u bitnosti slabe praktične vriednosti,
jer nam svim je i predobro znano, da se u oboe nikakvim izpitom
ne može kvalifikacija vrstnog upravitelja itd. polučiti,
tu bo su individualna svojstva i ženijalitet, koji pojedinca nad
ine uzvisuje, ter tako i za odlicnija mjesta uprave osposobljuje.


Promaknuće u šumarskoj službi (pošto je doticnik već šumarom)
ne smije a i neće sliediti po školskih i izpitnih svjedocbah,
već jedino po tom, kako je doticnik vrstan u svojoj
službi, u koliko joj je đorasao ili ne itd. Onaj pako, koji imade
bolje uvjete kasnijoj stručnoj naobra?;bi t. j . drugimi riecmi:
onaj, u koga je veće teoreticno predznanje, doći će po svoj
prilici dalje od ostalih mu drugova, Već iz toga vidimo, da
uspjeh, polučen u polaganju ovog ili onog izpita, ne ima toliki
upliv na kasnija promaknuća, koliko u obće samo na postignuće
službe. Pitanje je dakle, ima li onaj, koji je već jednom zadovoljio
zahtjevom državnog izpita, i zbilja pravo na svako šumarsko
mjesto u državi ili ne, bilo ono državno, obćinsko ili
privatnog posjednika? To je pako upravo ona točka, o kojoj
čitava nafta šumarska organizacija zapinje, a to stoga, što ne
imamo kandidata šumarstva jednake stručne prednaobrazbe.
Docim je naime većina naših državnih šumara svoje nauke na
akademijah i visokih školah, kako to već traži današnje stanje
šum. struke, uz sve s tim skopčane preduvjete (svršene srednje
škole itd,) svršila, vidimo opet s drage strane, da nam žalibože
križevačko učilište do sada daje samo kandidate srednjih škola,
koji se po tom naravno obično ne smatraju u nikojem pogledu
đoraslimi onim prvanjim, (izuzam nekih slučajeva).


Ne može se pako državi ni zamjeriti, što nastoji svoja
šumarska mjesta popunjivati samo jednolično (akademičuo) naobraženimi
kandidati, a to tiem manje, što se po zajedničkom
ugarsko-hrvatskom zakonu i onako propisuje za postignuće državne
i šumarske službe akademična prednaobrazba. I u Austriji
vidimo slične odnosaje, gdje država namješta izključivo samo