DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 9     <-- 9 -->        PDF

_ 66


slučaju, gdje bi se kod cjelokupnoga ocienjivanja vanredne
sposobnosti kandidata pokazale, može se isti
proglasiti „odlično osposobljenim."


Svjedocba o položenom tom državnom izpitu pako ima
osim osposobljenja sadržavati još i pođpuni rođopis kandidata,
u kom se ima takodjer navesti, gdje je strukovne nauke i
dosadanju šumarsku praksu stekao.


§. 12.


Nesposobnim proglašeni kandidat može izpit ponoviti u
roku, što mu ga izpitno povjerenstvo ustanovi. Kad se pako
pri tom roku i opet nesposobnim pronadje, to ima izpitno povjerenstvo
ujedno odlučiti, da li mu se imade još jedno i ujedno
posliednje ponavljanje dozvoliti ili ne. Obzirom k opetovnim
izpitom valjaju takodjer; ustanove §.3.


.^ ;§. 13...,


Za polaganje izpita plaća se posebna taksa u iznosa od
25 for., koju mora kandidat svakako najdulje dan prije polaganja
pismenog izpita kod kr. zemalj, vlade u Zagrebu uplatiti,
a tek kad se izkaže namirom, koju ima prije izpita predsjedniku
povjerenstva na uvid predložiti, pripušta se izpitu.


Kandidati vriedni nu siromašni mogu eventualno u osobitom
pojedinom slučaju takodjer i od plaćanja pol takse oprošteni
biti. Molbenice za oprost od polovine takse imadu se
navesti takodjer u molbi za pravo polaganja izpita uz prilog
ovjerovljenih svjedocba siromaštva kandidata.


. -. §-14. ´


U državnoj službi ne stojeći izpitni povjerenici imadu
pravo na nagradu od 6 for. na dan i na odštetu slučajnih putnih
troškova, — odgovarajućih IX. dnevnom razredu javnih
državnih činovnika; državni činovnici pako dobivaju, u koliko
su oni izvan uredovnoga mjesta, kao, izpitni povjerenici redovite
dnevnice i putni trošak iz državne blagajne.


§. 15.
Oä polaganja toga izpita oslobodjeni su oni za sada u
državnoj službi upotrebljeni pitomci, koji su možda već piije