DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 64 —
Ustmenomu tomu izpitu imadu prisutni biti svi članovi
izpitnog povjerenstva.


Buduć da je taj izpit javan, to se dan obdržavanja istog
imade putem javnih glasila obnarodovati; tko želi prisustvovati,
ima se prijaviti predsjedniku povjerenstva.


§ 9.
Taj se ustmeni izpit nastavlja konačno jednoga od sliedećih
dana u obližnjoj kojoj šumariji ili šumi.


Izpit taj u šumi služi naročito za dokaz, da li kandidat
pođpnno poznaje prirodu šume, zatim sposobnost u prosudjivanju
šumarsko-gospodarskih učinih, odgovarajućih mjestnim i
sastojinskim odnošajem, vještinu kod riešavanja zadaća pomladjivanja
i gojenja sastojina^ provadjana uredjenja šuma po raz"
nih načinih, i vještina u ocienjivanju, porabe, unovčivosti itd,


§. m


Posije dovršena izpita imadu izpitni povjerenici u posebnoj
sjednici viećati o sposobnosti kandidata, pri čem mora biti
mjerodavnim po svakoga povjerenika ne samo posljedak čitavog
izpita, nu i izradba domaće radnje.


U toj sjednici imade svaki član izpitnoga povjerenstva
upravo glasa.


Uspjeh viećanja dolazi takođjer u zapisnik vrhu obavljenog
izpita^ koji se ujedno tom sgodom ima zaključiti i po svih
članovih povjerenstva podpisati.


§. U.


Kandidatom, koji su izpit taj položili, izdaje se o tom uz
biljegu od 1 for. posebna svjedočba pod pečatom kr. zemaljske
vlade i uz podpis izpitnog povjerenstva.


Kandidat se može proglasiti „odlično" ili pako samo
„jednostavno osposobljenim´^^ za samostalnu -šumarsku upravu
u Hrvatskoj i Slavoniji.


Nesposobnimi pronađjeni kandidati ne dobivaju svjedočba.


Nesposobnim se proglašuje kandidat, ako je dokazao pod


punu nesposobnost za samostalnu šumarsku npravu; samo u