DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 7     <-- 7 -->        PDF

-^ 63 —


Pitanja ova imadu po mogućnosti obuhvaćati Uh praktičn
i dio šumarstva, osobitim obzirom na postojeća životna
pitanja šumarstva u nas.


Kod ovog pismenog izpita ima biti bezprekidno i strogo
nadziranje kandidata, ter se osim toga ima i o obdržavanju
nadzora i učinih pojedinih kandidata potrebno u zapisniku spomenuti.


Napisani odgovori na pitanja mogu se takodjer i u prvotnom
sastavku izpitnomu povjerenstvu uručiti.


Predati mora se taj sastavak ili umah načinjeni prepis
posije dov-ršenog odgovora, i to za svako pitanje na posebnom
arku.


Toli u §. 3. spomenute pismene domaće radnje, koli sada
u §. 6 spomenute pismene radnje, imadu se hrvatskim jezikom
sastavljati.


U jednom te istom prostoru ne smije biti više oä pet kandidata
zajedno.


Najmanja zloporaba imade za posljedicu za prvi put ponovljeni
izpit, za koga predsjednik povjerenstva kandidatu namah
druga pitanja dodieli, a u opetovanom slučaju ima se dotičnik
za taj izpitni rok od svakoga dalnjega izpita izključiti.


Pismene te izradbe preuzimlju članovi povjerenstva zajedno
sa predsjednikom na ocjenjivanje, pri čem ima svaki član
povjerenstva za se sve radnje ocieniti, a tek tako ocienjene
radnje ocienjuje konačno skupno povjerenstvo u sjednici^ koja
se ima najdulje 48 sati iza obdržavanja pismenog izpita sastati,
te u kojoj se sjednici podjedno i na temelju dosad postignutih
uspjeha odlučuje, ima li se kandidat pripustiti još k dalnjemu
ustmenomu izpitu ili ne.


Drugi dan po tako obavljenom pismenom izpitu sliedi
javni ustmeni izpit, koji se najprije u sobi obdržava.


Pri tom se kandidati imadu onim redom pozivati, kako
se dan prije poređahu kod vučenja, ter se za svakoga ustanovljuje
trajanje izpitivanja si najdulje dva sata.