DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 6     <-- 6 -->        PDF

_ 62^ —
po
šumarstvo važne gradjevine, kano lugarskei drvarske


stanove, odvodnje, provodnje i t. d.


h)
Državno šumarsko upravoslovje u obće, a napose pozna


vanje svih državno-šumarsko-upravnih odnošaja u nas (šum


ski zakon, naredba o nredjenju urbarnih i imovnih ob


cina i t. d.).


i)
Ođnošaj privatnog prava prema šumarstvu i lovstvu, oso


bitim obzirom na posjed^ vlastnost, služnosti, ugovore, naknadjivanje šteta, smetanje posjeda, o punomoćih i poslovih
bagatelnog postupkak)
Temeljna načela neposrednog oporezivanja.
1) Obća načela lovstva.
m) Obći pregled
ratarstva, u koliko je poznavanje toga potrebno
kandidatu za upravu manjih gospodarskih objekta.


§6.


Pismeni izpit traje jedan dan, ter su kandidati dužni najdulje
u roku od osam sati izraditi odgovor na pitanja, koja
jedan od kandidata neposredno pred početkom izpita iz ovećeg
broja takovih izvuče.


Kandidatom daju se tri pitanja na izradbu, nu dovoljno
je, da kandidat ma samo dva pitanja povoljno rieši.


Pitanja ta imadu biti takove obćenite naravi, da je moguće
i srednje osposobljenomu kandidatu u opredieljeno vrieme
posvema nanj odgovoriti.


Kandidati ne smiju se kod izradjivanja tih radnja nijednom
drugom znanstvenom pripomoći služiti do onih pomoćnih
tablica, koje im možda povjerenstvo na razpolaganje stavi ili
rabiti dozvoli.


Kandidatom predložit se imajuća pitanja sastavlja povjerenstvo
neposredno pred izpitom iz ovećeg broja takovih pitanja,
koje si zem, vlada godimice stranom po profesorih šumarstva
na kr. šum. učilištu, stranom pako i po inih odličnicih
šumarske struke predložiti dade. Predložena ova pitanja
ostaju pod´prvotnim pečatom sastavitelja sve dotle, dok ih


pred izpitom predsjednik povjerenstva u prisutnosti povjerenstva
ne otvori.