DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 61 ™
Izpitni povjerenik, koji je s kojim kandidatom u rodu ili
u tastbinstvii, ne smije kod izpita istoga kandidata prisustvovati
kao povjerenik. Stalni odbor zavodjenje višjeg državnog
izpita za šumarstvo ne ima se sam po sebi smatrati nekim stalnim
izpitnim povjerenstvom.


§. B.


Izpit sastoji se iz pismenoga i ustmenoga điela.


Sva pitanja za oba izpitna điela imadu, uz dovoljni obzir
na pomoćne znanostij ponajprije uočivati praktične potrebe
šumara, osobitim obzirom na dužnosti i zadaću samostalnih šumarsko-
upravnib činovnika.


Predmeti izpita jesu:


a) Sumogojstvo i to koli u svojib naravoslovnih dielovib, koli
i šumarsko-iinancijalnili, a i narodno-gospodarskib momentih,
osobitim obzirom na pravila poznata za uzgojivanje
golieti i pustara.


h) Zaštita šuma i šumsko redarstvo osobitim obzirom na šumski
i lovni zakon, lovnu zaštitu, a donekle i na amo spadajuće
ustanove obćeg kaznenog zakona i sudbenog postupka.


c) Šumarska tehnologija i uporaba^ obubvacajuća temeljna načela
i pravila pravodobne sječe i žetve, izradjivanja i pripreme
glavnih šumskih proizvoda, tvorina i koristi, osobitim
obzirom na opredieljivanje vriednosti, prodaje i sacuvauje
istih.


d) Greodezija, u koliko se ova šumara tiče, osobitim obzirom
na poznavanje ustanova kod nas, propisanih naputaka za
mjerenje, omedjivanje i uredjivanje državnih, a i inih javnih
šuma.


e) Ustanovljivanje šumarskih obhodnja, gospodarskih osnova,
pretvaranje i osnuće uzgoja toli po teoriji, koli u praksi.


f) Šumarska taksacija u cielom svom obsegu, osobitim obzirom
na proračunanje vriednosti šuma, šumarsko-financijalno
gospodarenje, ter posebitu uporabu taksacije kod komasacije,
segregacije, izvlastbe i prodaje šuma.


g) Šumarsko graditeljstvo, n koliko se isto prije svega odnosi
na gradnju šumskih puteva i prometila u obće, kao i ine