DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 60 —


a zatim od jednog professora šumarstva sa kr. šumarskog


učilišta u Križevcik.


h) Od vremenih povjerenika za višji državni izpit šumarstva,


kojih je nkupno deset, i to dielomice državnih, dielomice


pako šumara imovnih obćina, obćina i veleposjeda u Hr


vatskoj i Slavoniji, kao i profesora šumarstva, sa kr. šum.


učilišta.


Stalne kao i vremene članove povjerenstva imenuje ban.
Yremeni se članovi povjerenstva imenuju za trogodišnju perijodu
iz ovećeg broja predloženih šumara, a predlaže ih na poziv
kr. zem. vlade šumarsko drnžtvo u Zagrebu.


Svako se izpitno povjerenstvo pako ima sastojati iz jednog
višjeg državnog šumarskog činovnika, jednog profesora šumarstva^
ter jednog šumarskog činovnika imovnih obćina ili
pako veleposjeda, pozvanih iz broja spomenutih izpitnih povjerenika.


Po mogućnosti se za svaki izpitni rok imade drugo izpitno
povjerenstvo sastaviti, a sazivlje ga početkom´ svake godine
prema potrebi i broju kr. zem. vlada.


Za jedan te isti izpitni rok mogu se i dva izpitna povjerenstva
sazvati^ nu to samo onda, ako je broj kandidata veći
od pet, inače pako mogu se takodjer i dani obdržavanja izpita
podieliti.


Za svaki se izpitni dan pred Jedno povjerenstvo ne smije
više od pet kandidata pozvati.


Ako su dva izpitna povjerenstva istodobno sazvana, to
predsieda jednomu predsjednik, drugomu pako zamjenik predsjednika
stalnog izpitnog odbora,


Za svaki izpitni rok opređieljuje zem. vlada iz broja povjerenika
za svako izpitno povjerenstvo još i po jednoga zamjenika,
koji je dužan u slnčajUj da koji elan izpitnog povjerenstva
oboli ili da bude inače prepriećen ovoga zastupati; pi´edsjednika
pako zastupa zamjenik ili ako je inako potrebno, najstariji
elan povjerenstva.


Predsjednik izpitnog povjerenstva rukovodi čitav posao,
a napose ima brigu, da se zapisnik viećanja pravovaljano vodi.
Zapisnik vrhu izpita ostaje u pohrani kod zem. vlade, a


vodi ga najmladji elan povjerenstva,