DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 95 ~~
pako mcdvjodka sama, kad je bila pred lovce izkočila. Ostalo četvero
mladi bilo je živo, nn još posve udadi- (još ni ne vidjose) i tako slabi pokrepaše
putenu Kako i sam g. Malnar priznaje, koji je već Čežee imao
prilike lov na medjede loviti, nečuveno je čudo za taj kraj, da je u brlogu
uz staro još pet mladi bilo, pošto je poznato, da medvjedka obično ^
samo dva do tri mlada imade.


Njegova Visost kraljević Rudolfe o jastrebu, (vultm-cine-
reus). Biti ce poznato, da je kraljević Kudolf lani objelodanio djelo pod naslovom
„Fünfzehn Tage auf der Donau^´, kojemn je ljetos još nadovezao
studiju „Allerlei gesammelte ornithologische ßetraebtungen". Djela ova se
po knjižarah ne dobiju, al im je sadržaj ipak manje više i u javnost putem
javnih glasila dopro. U potonjem se djelu Njegova Viisost očituje na
sliedeei način o svom Ijetošnjem boravku u Cereviću, spominjuć svoja opažanja
o jastrebu (vultur cinereus): „Toga proljeća imao sam priliku tu
vrst jastreba (den Kuttengeier) češće u samom gnjezdu promatrati. U divnih
sriemskih šumah obitava taj orao posvuda. Od sela Cerević "na desnoj
obali Dunaja počamši — pravio sam kroz više dana izlete diljem divotnih
šuma fruško-gorskih, Nahadjajući prečesto tih jastreba, vldjeh ih
visoko pod oblaci, tražeće plien — ili nažderane sjedeć po suhih granah
prastarih dubova ili pako i po samih gnjezdih zabavljene. Više od osam
ih nigda ne nadjoh u zajednici na jedanput. U tih krajevih je taj jastreb
prava šumska ptica, što se pako gnjezda i ležišta njegovog tiče, nalaze se
ova u sriedini na milje se sterućih šuma. Piranu si traži izvan tih pravcatih
gora, na golih kamenih hridih, koje se stranom sjeverno Dunaja,
stranom južno put savske nizine prostiru. Čvrsto sam uvjeren, da ovaj jastreb
ća i u bosanske i srbske gore na plieu zalazi; velika snaga poleta te
ptice podkriepljuje me u toj tvrdnji. On ljubi klisure za odmaranje po
podne, a čini se, da ih i u onih stranah, gdje ih. nije, traži. U fruškoj
gori nadjosmo sried šume tek neznatnu hrpu kamenja, gdje se po podne
skupljaju jastrebi; nevjerojatno množtvo smrada i peradi dovede me
na pomisao, da im je tuj obično sjedište. Oajezdo jastreba nalazi se obiĆno
na vrhu krošnje starih hrastova med suhimi brci ; gusto obrasle krošnje
izbjegava, buduć mu i polet, koji mu je i onako težak i polagan,
otegoćuju. Giijezdo mu je veće i od onog najjačih orlova^ a činilo mi se
i jače ter marljivije gradjeno od onih. Zemlja, kojom su mu krajevi omazani,
ter čvrste hrastove grane, koje mu temeljem služe, čine, da gnjezdo
sivo izgledje. Jastreb taj veoma je brižan za svoje mlade, pazeć manje na
pogibelji od orlova. Mužak i ženka izmienjuju se u brizi glede sjedjenja
u gnjezdu, čega nisam kod orlova njgda vidio. Neka bezbrižnost značajna
je u te ptice, dok sjedi u gnjezdu. Samo težkom ga je mukom moći sklonuti,
da ga ostavi, a nekoliko časaka po preplahi eto ga i opeta natrag,
gdje se nastoji u nutarnjost kućišta zavlačit. Kad dolazi u gnjezdo i kad
ga ostavlja, to se snažna ta ptica svaki puta prije na kraju gnjezda izpravi,
ogledavajuć se naokolo dugoljasto izkrenutim vratom, a tek zatim


Vidi: „Die Preise". Abendblatt. Nro, 348, — SB. Jahrgang: „Ein Buch
des Kronprinzen"