DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 38     <-- 38 -->        PDF

-~ 94 —


ličnost lišća, žira i kapica-može se svakako razabrati neki
glavni smier, kojim svaki lirast pokazuje težnju ili na jednoličnost
i unutar granica ove jednoličnosti na proiajeaak ili na
bitno oddieljeni .oblik.


Za točnije međjutim raspoznavanje ne smijenio se nikada
ograničiti na pojedine grane ili svrži, niti jedino na žir, nego
treba motriti cielo, drvo, i to ne samo jedno, nego ako moguće,
cim više njih; osim toga valja paziti i na najranije proljetno
lišće na svržib i na mladicali, jer i proljetno lišće imade
svoj osobiti značaj i cesto puta razlucuje se od one forme^
koju kasnije ljetno lišće dobiva.


Od velike važnosti je napokon plod t. j . žir, medju kojim
imade m.nogo razlika. U našem hrvatskom jeziku imade različitih
imena za hrašće, a može se sigurno tvrditi, da svako od
ovih raznih imena pripada i sasvim razlicnim hrastovom; narod
naš u svih predjelih, u kojih imade lugova, dubrava i gac\
a. naučio se je od starodavnih vremena razpoznavati i cieniti
koristi, koje hrastovi donose, te ih je po tom razlučio i
ozvao. Takova su n. pr. imena: lužnjak, rosnjak, tonac, konear,
gradun^ golubnjak. kestenjarj medunuc, sladim, siljkaritd.


ßazlifite yiestie


Novi cienik za drvo I koru. Zagrebačka trj^´ovačka i obrtničku


kniiiojji tuobcda je u bioju ´207. „Nar Nov/´ od 28. pro&inca IbHO. 2U
ravuaiijc iri^ovd^^a s drvi i pobjednika ouma vaiuii viont, du cd siočnja
t, g. stupa u ki-iepo&t na svib ])ostajab južno i agarske dA-žavne željeznice
novi iznimni ciculk 2a drvo i kom. Cienik sam može bC viditi u
uredu zagrebačke trgovačke kt))nore.


liOV na medjedku sa pet mladih medvedića. Dno 14. biečnja
188J. obdržavan bje na imanju Ču)xs,r u reviern „Police" pod vodstvom
g. bumava Malnara lov na medyjcdkn su pet ndadi. Lovei sa&ioječi
se od domaćeg Šumarskog osoblja, nadjoäe medvjedku ti samom bižaju u
jami. Čim su se brlogu približili, zaskoči Itiesna medvjedka iz sknlje biesnom
^navalom na lovce, a ovi opulišo na jeiici u glavu. Kako je baä prema g. gumaru !\[alu;ini z.ijkof^da, to o^aj u
najveooj opasnosti na istu upalio obje oievb K ul je pr\ u cicv izprjunio
bio, bila je medvjedka samo jos- tri l^oraka od njcg-i udaljena, a opaliv
jos i drugu cicv, srudibi mu se OVH pred noge. U b)4ogn nadjožc lovei
peter o mladi h ntedvodiča, jedno od tih hijate smrvljeno, smrvi ga