DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 37     <-- 37 -->        PDF

^ m


padnim^´ — U prvu hrpu spadaju: Quercus Hex. L. Suber. L.
i pseudosuber Santi. Hrastovi ove vrsti đospievaju samo u
Dalmaciji i stranom u toplijem Primorju našem, te su tako
karakteristični, da glede njiliova razpoznanja ne može biti nikakove
dvojbe, — U drugu hrpu spada ogromni broj svega
htašća, kojim obiluje sva ravna i gorska Hrvatska; medju obiljem
ovim imade glavnih primjeraka, koji se odlikuju kao oštro
označeni typi ili ogledci, na koje se svi drugi oblici i odlike
imadu privezati


Ogledci ovi jesu:


1. Quercus pedunculata Ehrh. Hrast lužnjak. Obilježja
glavna jesu: žir na dugoj stap ci; lišće vazda na kratkoj peteljci;
drvo veliko; raste u lugovih i dnbravah t, j-, samo ui-
avnicah i đolinah, te se razvija pozno.
2. Quercus sessiJiflora Sm. Grrađun. Žir sjedi na grančici
bez svake stapke; list na dugoj peteljci; raste po briegovih ;
cvate ranije; drvo veliko.
3. Quercus pubescens "Willd. Međunac. Žir sjedi na grančici
bez stapke (kadšto na vrlo kratkoj stapci)^ lišće na sto
kraćih, što duljih peteljkah; grančice pahuljaste, pustene i vunene
; raste na brežuljcih i kamenitih suncu izvrgnutih mjestih;
drvo srednje veličine ili bus.
4. Quercus Cerris L. Sladun ili cer. Žir na grančici ili na
vrlo kratkoj stapci; kapice sa dugimi, ježastimi zavinutimi Ijuskami;
lišće debelo, mnogolićno; drvo veliko".
U čislu graduna imade hrastova, na kojih žir nije na
grančicu pritisnut, nego sjedi na kratkoj stapci, koja medjutim
nije zeljnasta niti vitka, nego drvenasta, tako da se niti
ne može zvati pravom stapkom; hrastove te vrsti, koje nekoji
botanici ozvaše imenom Quercus intermedia, označio je Vukotinović
imenom „pseudopedunculata" t. j . nadristapeite.


Pojav ovaj medjutim je promjenlji\^, jer sam već i sam
izkusio, da jedan te isti hrast građun, koji je jedno ljeto rodio
plodom, sjedećim na takovoj kratkoj stapci, imao sliedeće ljeto
žir bez stapke, grančici sasvim pritisnut; ta igra se. kako je
vidjeti, opetuje i upravo zato, jer to biva, valja i na nju obzir
uzeti.


Četiri ova oblika imadu se dakle smatrati kao glavne
korjenike, a na nje treba svesti sve druge. Uz veliku mnogo