DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 36     <-- 36 -->        PDF

~ ,92 —


V. Quercus Cerris pendula Miil. — Hängende Zerreiche,
— cer odvisl;y-.
V. Quercus Cerris variegata Hort. - Gescheckte Zerreiehe,
— cer strakaty.
i\ Querci^s Cerris crispa Hort.-— Krause Zeereiche, —
cer kadefav/.


V. Quercus Cerris major. Hort. — Grosse Zerreiche, —
— cer velky.
V. Quercus Cerris minor Hort. — Kleine Zerreiche, cer
menši.
z´. Quercus Cerris Ragnal Hort.


r. Quercus Cerris heterophylla Hort. — Verschiedenblättrige
Zerreiche, — cer raznolisty.
V. Quercus Cerris fulhamensis Htg. Hort.
V. Quercus Cerris suberosa Hort. — Korkige Zerreiche,
— eer korkovity.
V. Quercus Cerris dentata Wats. — Gezähnte Zerreiche
— cer zoubkovany.
i\ Quercus Locombeana Swt.
i\ Quercus Oxoniensis Lodd.
V. Quercus incisa Nort. — Eingeschnittene Zerreiohe, —
cer stfihany.
V. Quercus Cerris vulgaris Htg. -— Gemeine Zerreiche, —
cer obecny.
V, (Behst.) „mit grossen, wenig tief eingesenkten Früchten ;
init festen aber weichaarigen unten filzigen Blättern und gestielten
Früchten."


Naš poznati botanik g. Tukutinovic pako spominje, govorec
u 51. knjizi „Rada" o „novih oblicih hrv. hrastova", još i
slieđeće:


„Da se u množtvu hrastova pronadju ponajprije onakova
individua, koja su sveobćim i stalniin značajem svezana i time
zajedno od ostalih hrastova oddieljena, porazredjeni su hrastovi
u hrpe".


„Takova hrpa n. pr. jest jedna, ii kojoj hrašce imade lišće
zimzeleno t. j . onakovo, koje ostaje i kroz zimu zeleno, niti
ne opada. Prva je dakle hrpa: „Hrašće sa lišćem zimzelenim".


„Imade hrastova, kojim se lišće pod zimu osuši i posve
opadne. Druga je dakle hipa: „Hrašće sa lišćem osušnim i od