DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 86 —


personala šumskoga i uredjenju dužnosti., odnošaja i prava
njihovih, o svem tom skoro ništa ne ima u sadanjem zakonu.


Po koja nuzgredna napomena o zasadjivanja šume samo
na izvjestnim mjestima, o dužnosti kmetova i policijske vlasti,
da o šumama vode nazor i uput na neke prastare i preživjele
uredbe o popaši, žiro vini i suvaöenju trgovačke stoke, — ne
može se smatrati ni u koliko ni kao približno dovoljno za postignuće
cilja, — niti daje i najmanje jamstva, da će se doista
i onoliko i onako raditi, koliko je i kao što je tamo spomenuto.


Pored predmeta obuhvaćenih sadanjim šumskim zakonom
neobbodno je potrebno, da u zakon uđje i što podpunije se
predstave u zakonskoj formi i ovi gori pobrojani, jer je nastalo
već skrajnje vrieme, kada valja ozbiljno misliti o obstanku još
postojećih šuma, a ne manje i o podizanju novih, na razvalinama
nerazložno satrvenih. Na kratko, sadanje uredjenje našega
šumarstva posve je nedovoljno, nepodpuno i nesavremeno. Kada
je već i samom naukom primljeno načelo, da se država brine
0 svojim obćinskim, pa u nekoliko i privatnim šumama, onda
ni naša država ne može biti nemarna prema toj grani svoga
staranja, koja je takodjer od prevažnoga upliva po njen obstanak,
razvitak, napredak i blagostanje njenih državljana.
Dužnost joj je, a preka je potreba, da prema tome i zakon
šumarski što prije izda i udesi onako, kako će on podpuno
odgovarati današnjim potrebam.


Imena našemu hrašću.


Po prof, W. Wessel3^-ti.


U netom izašlom programu ceske šumarske škole u E ulenberg
u za g. 1880. nalazimo medju ostalim veoma zanimiv
članak od g. prof. W. Wessely-a: „Die Namen unserer Waldbäume",
iz kojega spominjemo:


1. (^iiercns pedunculata. Ehrh. Willd. Brkhs. Htg. Rehb.
Doli. Pok. Kotschy, Nördl — Quercus robur a. Lin, — Quercus
robur I. pedunculata A. De C. Nouv. Duh. Loud-— Quercus
germanica Lasch. — Quercus femina (foem.) Linn. Du R. MilL
Du Harn. G-led. Bgdof. Roth. — Quercus robar pedunculata
Mert. - Qaercus racemosaLam. Du Ham. - Quercus Hemeris