DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 89 —


kovtiu naobrazbu na akademiji ili kojoj visokoj školi šumarstva
ove monarhije slušao, dovoljno je, da se tako spomenutom
dvogodišnjom praksom izkaže,


c) Da je 22. godinu života navršio.
sub a) a. Kandidati, bivši slušatelji akademija ili visokih
škola šumarstvaj imadu se, hoteć se tomu državnomu izpitu
podvrći, izkazati još osim sa absolutorijem takodjer
svjedocbami o dobrim uspjehom položenih kolokvijih bar
iz onih predmeta, koji su propisani za konačni izpit kr.


-
šumarskog učilišta u Križevcih (u smislu naredbe kr. zem.
vlade, odjel za unut. posl. od 21. svibnja 1879, br. 10008).
§.3.


Izpit se u pravilu obdržaje svake godine i to tečajem
mjeseca svibnja kod Vis. kr. zem. vlade u Zagrebu. Molbenice
sa priloženim! zahtjevi §. 2. za dozvolu polaganja izpita, imadu
se prema tomu po kandidatih najdulje do konca mjeseca studena
Visokoj kr. zemalj. vladi dostaviti.


Kandidatom, kojim se bude dozvola izpita đopitala, dodielit
će se podjedno sa riešenjem dozvole u roku od najdulje
četiri nedjelje takodjer i posebno, po stalnih clanovih izpitnog
povjerenstva kandidatu na izradba doznačeno pitanje kao kućna
radnja. Ovu domaću radnju dužan je kandidat najdulje u roku
od 10 tjedana po primitku samostalno izraditi, ter Visokoj kr
zemalj. vladi na dalnje uredovanje priposlati. Visoka kr. zem.
vlada dopituje te radnje putem šum. izvjestitelja predsjedniku
ovoročnog izpitnog povjerenstva na bezodvlačnu ocjenu i uredovanje.


Za izradjivanje te radnje slobodno je kandidatom sva
poznata šumarska djela i pomagala prema uvidjavnosti rabiti.


§. 4.
Izpitno se povjerenstvo sastoji:
a) Od stalnog odbora za vodjenje višjeg državnog izpita, sastojećeg
se od ravnatelja državnih suma u Hrvatskoj i
Slavoniji kao predsjednika, jednog od izvjestitelja šumarstva,
nalazećih se kod središnjih ureda u Zagrebu, kano
podpredsjedničkog zamjenika, a dragog kao člana odbora,