DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 81-^
toj i u toj okolini ne ima više šuma, kao što negda bjehu! Ali
takove misli, ne pojedinoga no i svijub nas, već su kasne i
slaba su iitjeba. One šume, koje nismo podigli ni odgajali, već
ih prirodno odgojene nasljedili, nismo umjeli ni htjeli ni očuvati,
nego smo ih do koi:´jena utrli, a da ih iznova podižemo i
gojimo i ne pomišljamo, i onda nas ni sva zapomaganja od
češćih nepovoljnih vrenienih. slučajeva ne mogu spasiti. I s gledišta
koristi, koje imamo od šuma upotrebom njenih proizvoda,
nuždne su nam^ume, još nama nuždnije no drugim naprednijim
državam. Kod nas je drvo u upotrebi kao gorivo još i n
mnogim tehničkim poduzećima, gdje je u drugim zemljama davno
već sasvim zamienjeno jeftinijim i praktičnijim gorivnim sredstvima:
u domaćoj pak ekonomiji ono je izkljućivi gorivni
materijal. Kao gradjevinski mateiijal drvo je takodjer u nas
posve malo zamienjeno drugim sredstvima, a u poljoprivrednim
i u obće seoskim gradjevinama ono je jošte u svemu skoro izkljućivi
materijal. Ono je kod nas jošte malo zamienjeno i
ondje, gdje bi probitačnija pa i jeftinija bila upotreba gvoždja
mjesto drveta. Osim drveta šume su kod nas negdje vi^e, negdje
manje nuždne i koristne radi upotrebe sporednih njihovih koristi.
Popaša i žiropaša još jedino u šumah valjanih ima. Raznoj
divljaci pribježište su naše šume i mnoge još sitnije i mjestimične
koristi iz šumskih predjela mogu se uživati samo donde,
dokle šume postoje. Koliko su važne pobrojane potrebe za pojedinca,
toliko je šuma znatno nuždnija, da pruža našoj državi
bilo neposredno u surovom ili izrađjenom materijalu, bilo posredno
mnoge i osjetne potrebe i koristi. U Srbiji, kao svuda,
sixme treba da predstavljaju obilat izvor dohodaka i snažan i
neižcrpljiv predmet bogatstva njenog. Što šume to do sada kod
nas bile nisu, samo je za sažaljevanje; jer izključivo sa nemara
i sa posA^e malo pokušaja za uredjenja šumarstva kod nas —
država jošte- jednako vuče jedino neke neznatne koristi od izvoda
drva i ostale gradje, a sve druge mnogo pretežnije ko


risti, što ih može i treba od svojih šuma da vuče, za nju jošte
i ne postoje. Šta više dosadanja državna suviše mala briga za
naše šume učinila je, te je obstanak njihov već u pitanju^ zbog
čega tako malo joj i mogu poslužiti kao jamstvo kakovih sigurnih
dohodaka