DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 80 —sada,
ma da je u domaćoj ekonomiji u nekoliko, a u tehničkim
poduzećima u mnogome drvo zamienjeno praktičnijim i jeftinijim
.sredstvima, ipak ne gubi mnogo od svoje raznovrstne upotrebe.
Ono ima veliku vriednost kao drvo za gorivo, kao materijal
gradjeidnski i kao sirov industrijski materijal. U koliko
bi mu prema tome bila smanjena upotreba u jednom pravcu,
neće još nastupiti vrieme, kada će se to moći učiniti i u svima,
ostalim.


Osim drveta šume nam daju i mnoge sporedne koristi, kao:
travu, žir, voće itd., koje su kako gdje,, negdje od.veće,, a negdje
od manje upotrebne vriednosti.


U dalje i obširnije izlaganje pojedinih koristi od šuma ne
ćemo se ovde upuštati, pošto smo to učinili u drugom jednom
članku i doeim ovome članku to i nije cilj. I ovo, što je izlo
ženo, samo je zato, da posluži kao osnova za riešenje prvo po-.
stavljenog pitanja inieno: da li su nam nuždne šume i valja
li ih čuvati, podizati i unapredjivati?


Prema ovako jasno postavljenim koristima, što ih čovjek
i ljudstvo u. obće od šume ima, izgledaše mnogima možda smiešno
ovo pitanje. Doista pri pametnoj i svestranoj ocjeni..navedenih
koristi pitanje je ovo posve izlišno. Ali postupci naši,sa
šumom, a osobito suvišno i bezrazložno satiranje navodi nas i
na to pitanje: pojimamo li mi doistnu koristnost, naprema
tome i nužnost naših šuma, kad ih ovako ravnodušno zatiremo?


S pogleda koristi, koje nam čini šuma svojim uplivom kao
cjelina, kao biće, mislimo, da će jedva biti koga, koji bi i do
te zablude došao, da odriče potrebu čuvanja i održavanja naših
šuma; ali valja više i pravilnijeg shvaćanja svijuh tih koristi,
kako ne, bi ravnodušno činili ono, o čem smo uvjereni, da, ue
treba činiti, kako ne bi dakle upropašćivali naše šume pri svem
tom, što vjerujemo, da su nam one nuždne. Posljedice od satiranja
šuma mi već jako opažamo u če-^ćim pojavima raznih
elementarnih nepogoda, — kao što su nagle i suvišne kiše, a
tim naravno mjestimične poplave, a odma zatim ljute i žestoke
suše i t. d. Već pojavi ovih nepogoda, a naročito opažene iz^
mjene u počinjanju, ,trajanju i prestajanju godi:xnjih vremena
kao i jaka ostupanja u pojavu kišnih, igetrovitih i sunčanih
dana, — sve to izazivlje i kod najprostijih pomisao : da li sve


to đrugčije biva sada no prije nekoliko godina, odtuda. što u