DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 22     <-- 22 -->        PDF

- 78 —


država ne samo najnaprednija j no u obće i jedina zemlja, posjednjnća
jur već svoje narodno šumarsko osoblje, škole i
uđružbe, to držim, daje ne samo u interesu naroda našega,
no i donekle i do budućnosti hrvatskog šumarskog stališa, da
nastojimo tu duševnu hegemoniju šumarstva našeg takodjer i
u moralnom pogledu izcrpiti. Mislim pako, da bi nam to najprije
za rukom pošlo tim, budemo li cim veću pozornost obraćali
takodjer i na spoznavanje i proučavanje šuraarsko-gospodarskih
odnošaja tih naših južno-slovjenskih suplemenika. Zaoto
nam budi sada ovdje dozvoljeno spomenuti članak broja 41.
biogradskog ilustrovanog lista za poljsku privredu „Težak" pod
naslovom: „Potreba uređjenja našeg šumarstva^´, koji nam stanje
šuma i šumskog gospodarenja u bratskoj kneževini na slie


deći način karakteriše:


U prijašnjih člancih „Težaka´´ predstavljeno je čitaocem,
koliko se mnogo i naglo, i zašto se zatire gora u nas; već taj
jedan fakt, što je zatiranje gore uzelo toliko silnog maha, —
dovoljno tvrđi, kako je jaka potx-eba, da se što bržim i dobrim
uređjenjem našega šumarstva predupredi i očuva od očevidne
propasti i satiranja bar taj ostatak naših šuma.


Mi ćemo pokušati, da izložimo potrebu za uredjenje našeg
šumarstva sa slieđeća dva gledišta, naime:


I. Da li su nam i u koliko nuždne šume , i je li i v koliko
je nuždno, da se one čuvaju, podižu i unapj-eđjuju? i
II. Da li nije možda i sađanje uredjenje šumarstva kod
nas dovoljno?
xld I. Hume su u glavnome dvojako koristne; prije svega
svojim moćnim iiplivom kao cjelina na klimu, kulturu, blagostanje
, pa ća i običaje ljudstva; a zatim svojim glavnim i
mnogostiukim sporednim proizvodima za raznovrstnu materijalnu
upotrebu čovjekovu.


Kao cjelina koristne su nam šume, a često i neobhodno
nuždne, što one moćno uplivišu na temperaturu izvjestnog predjela,
i sto održavaju umjerenost izmedju najveće žege i najveće
hladnoće; one umjeravaju sunčanu pripeku, a ublažavaju
zimnu hladnoću. — Ne manje snažno pako uplivišu šume i n^
obrazovanje atmosteiičkih taloga, jer je u šumskim predjelima
izparivanje veće, lakše i ravnomjernije, no na otvorenom polju;
a postavša vođena para ne odilazi tako brzo, niti se pak sbog