DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 77. -^ ^
Godišnji uvoz kopnom.
Drvlja se nvezlo:
1872—74. 1875—77- 1878—79,
Gradje -- kub. met. _ . 31.765 f)9.235 65.650
Goriva „ ,^ .. / ´ 9.680 15.822 20.678
Drvnog ugljevlja metr. cent 75 1.570 1.235


D rven e r ob e:
Proste ~ metr. cent. 1.978 4.444 6.571
Polufine „ ,, 424 173 767
Fine´ „ ,, .; .. -685 1.258 43B
Bacava i bađanja............. — — 235


Smolina:
Tekline, metr. cent — 127 68
Kolomasti „ 7 31 —-
Katrana „ ^ „ 260 — 583


Trieslaimastila:
Kore, metr. cent ,.. . 139 159 379
Suma „ „ 34. ,. 528 "´ 75
Drva za bojadisanje metr. cent. . — — 28


P e peljik e:
Pepeljike, metr. cent 1 9 6
Dočim ove brojeve zabilježismo bez svakog dalnjeg prišivka,
uvjereni smo, da će svaki našib članova iz tib vele zanimivih
izkaza moći koju tu zanimivu, a donekle valjda i poučnu
razabrati,


Šumarstvo u kneževini Srbiji.


Kako je jur priznano, đa smo mi Hrvati i Srbi jedan te
isti nai-od, ter kako se u najnovije doba, Lvala bogUj i u našib
političnih krugovib ta naša narodna jedinstvenost sve to više
priznaje a i cieni, to držimo, da ne bi ni od strane našega
družtva s gorjega bilo, kad bi nastojali bar za buduće uzimati
primjereni obzir na razvoj i odnošaje šumskog gospodarstva
srodnih nam naioda balkanskog poluostrva. A kako je Hrvatska
baš u šumarsko-gospodarskom obziru od svib balkanskih