DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 20     <-- 20 -->        PDF

´,, _^ 76 —


Grođišnji uvoz raorem.
D r V 1 j a s e u V e 2; 1 0 :
1872-74. 1875—77. 1878—79.
Jarbola i jedara, koni 18 10 3
Bordojiala ~ luib. met 166 84 382
Obruča iz drva, svežanja 1.000 66B 100
Brodarske gradje, kub. met 6.551 1.974 1.146
Bukovih i jelovih dužica, kom.. 671.433 299.266 155.100
Hrastovih dužica, kom — ._ 8.650
Stuba i letava, „ ........ 2.900 ^ 2.333 2.100
Vesala, kom 6.133 5.930 3.300
TramoTa „ 294 948 960
Kalanih bukovih stuba, kom..., 6.067 6.633 8.8OO
Stupova i dasaka „ .. . 65.866 12.150 17.100
Ostalog gradjevnog drva, k. met. — — 204
Tavoleta, kom 63.733 6.9B7 —
Gorivog drva, kub. metara 2.305 934 868
Drvnog- ugljena, metr. cent — — 33


Drvene robe:
Stolarske robe metr. cent — 67 130
Drvenih lagvicaka i badanja, m.
centi. 2.306 934 92


S m 0 li n a:
Smole, metr. cent — — 1.448
Tekline „ „ .,....., 1.325 1.319 546
Katrana „ „ 795 631 .350


Trieslaimastila:
Kore, metr. cent. .,., 467 ´ 633 288
Babuaka (galla) metr, cent 4 2 —
Suma, metr. cent 1.725 1,813 1.997


Valone-a „ „ .." "´ 954 58 " 426
Drva za bojadisanje
(Farbehölzer)
metr. cent — , . . 99


Pep eljike.
Pepeljike „ 46 6